Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“ И ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАСТВАНЕ

На 02.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на Комплекс „Форум“, Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране за МСП“.

На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи бюджета, допустимите кандидати, дейностите и начинът на кандидастване по отворената схема за бизнеса процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК.

Експерти в работата с Информационната система за управление и наблюдение  на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) ще запознаят участниците с многофункционалността на системата и ще представят практически електронното кандидастване по отворената процедура по ОПИК.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На тема: „Актуални възможности за финансиране за МСП“


02 юни 2015 г., залата на Комплекс „Форум“, Стара Загора

09:45 – 10:00 ч. Регистрация


10:00 – 11:00 ч. Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“


11:00 – 11:10 ч. Въведение в Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020)


11:10 – 11:30 ч. Електронно кандидатстване – процедури и  правила


11:30 – 12:30 ч. Подготовка на проектно предложение по електронен път – практическа част


12:30 – 14:00 ч. Обяд


14:00 – 15:00 ч. Подготовка на проектно предложение по електронен път – практическа част

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...