Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“ И ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАСТВАНЕ

На 02.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на Комплекс „Форум“, Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране за МСП“.

На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи бюджета, допустимите кандидати, дейностите и начинът на кандидастване по отворената схема за бизнеса процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК.

Експерти в работата с Информационната система за управление и наблюдение  на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) ще запознаят участниците с многофункционалността на системата и ще представят практически електронното кандидастване по отворената процедура по ОПИК.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На тема: „Актуални възможности за финансиране за МСП“


02 юни 2015 г., залата на Комплекс „Форум“, Стара Загора

09:45 – 10:00 ч. Регистрация


10:00 – 11:00 ч. Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“


11:00 – 11:10 ч. Въведение в Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020)


11:10 – 11:30 ч. Електронно кандидатстване – процедури и  правила


11:30 – 12:30 ч. Подготовка на проектно предложение по електронен път – практическа част


12:30 – 14:00 ч. Обяд


14:00 – 15:00 ч. Подготовка на проектно предложение по електронен път – практическа част

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...