Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

20.2% Е МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

eufunds-may2015

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 29 май 2015 г. четвърта си регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие", която представи възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост фактор за местното и регионално развитие.

Над 100 участици – представители на общински администрации, училища, читалища, неправителствени организации, учебни заведения и центрове за професионално обучение от региона дискутираха възможностите и трудностите при развитие на човешките ресурси и влиянието им върху развитието на общностите и региона.

Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти свързани с развитие на образованието и учене през целия живот споделиха ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер", Стара Загора с проект „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", Регионален инспекторат по образование с прокт „УСПЕХ" и Българо-германския център за професионално обучение, Стара Загора. Гостите на събитието изпратиха с аплодисменти изпълнението на малките участници в клуб „Барабанчици" от ОУ „Кирил Христов", Стара Загора.

Интерес сред представителите на училищата предизвика предоставената от експерт на МОН информация за дейностите и предстоящите за отворяне схеми през 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".

Г-жа Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП, сподели, че новите моменти в ОП „Развитие на човешките ресурси" са свързани с елекронно подаване и отчитане на проекти, предстои въвеждане на опростено отчитане на разходите и използване на финансови инструменти за стартиране на бизнес. Общият бюджет на оперативната програма е 2 136 млн. лева като най-голяма част от него е насочена към насърчаване на заетостта – 1 266 млн. лева.

Интерес предизвикаха презентациите на гостите на конференцията от Германия и Кипър, представили опита на страните в сферата на социалното предприемачество и неговата роля за местното развитие. Трудностите и успехите в ежедневната борба за оцеляване, налагане на пазара, но и осъществяване на идеалните цели, в името на които е създадено, сподели Емил Мачев, управител на едно българско социално предприятие – обществена пералня „Отворена врата" ЕООД, Плевен. За израстването на един професионалист като предприемач разказа Йорданка Джнджорова, собственик на фирма Джомедия, създадена с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси".

Презентациите, направени в рамките на конференцията могат да бъдат намерени на http://dox.bg/files/dw?a=1fac4edacf до 30.06.2015 г.

Европейското и национално измерение на търсене на решения за младежка заетост бяха представени от Кирил Киряков, ръководител екип за България, Малта и Румъния, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия и Жулиета Върлякова, Дирекция „Бюро по труда", Стара Загора.

Успехите на проект „Успех" баха демонстрирани и в подредената във фоайето пред залата изложба на рисунки и фотографии на ученици от СОУ „Васил Левски", ГПЧЕ „Ромен Ролан" и ПГСАГ „Лубор Байер".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...