Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

20.2% Е МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

eufunds-may2015

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 29 май 2015 г. четвърта си регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие", която представи възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост фактор за местното и регионално развитие.

Над 100 участици – представители на общински администрации, училища, читалища, неправителствени организации, учебни заведения и центрове за професионално обучение от региона дискутираха възможностите и трудностите при развитие на човешките ресурси и влиянието им върху развитието на общностите и региона.

Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти свързани с развитие на образованието и учене през целия живот споделиха ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер", Стара Загора с проект „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", Регионален инспекторат по образование с прокт „УСПЕХ" и Българо-германския център за професионално обучение, Стара Загора. Гостите на събитието изпратиха с аплодисменти изпълнението на малките участници в клуб „Барабанчици" от ОУ „Кирил Христов", Стара Загора.

Интерес сред представителите на училищата предизвика предоставената от експерт на МОН информация за дейностите и предстоящите за отворяне схеми през 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".

Г-жа Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП, сподели, че новите моменти в ОП „Развитие на човешките ресурси" са свързани с елекронно подаване и отчитане на проекти, предстои въвеждане на опростено отчитане на разходите и използване на финансови инструменти за стартиране на бизнес. Общият бюджет на оперативната програма е 2 136 млн. лева като най-голяма част от него е насочена към насърчаване на заетостта – 1 266 млн. лева.

Интерес предизвикаха презентациите на гостите на конференцията от Германия и Кипър, представили опита на страните в сферата на социалното предприемачество и неговата роля за местното развитие. Трудностите и успехите в ежедневната борба за оцеляване, налагане на пазара, но и осъществяване на идеалните цели, в името на които е създадено, сподели Емил Мачев, управител на едно българско социално предприятие – обществена пералня „Отворена врата" ЕООД, Плевен. За израстването на един професионалист като предприемач разказа Йорданка Джнджорова, собственик на фирма Джомедия, създадена с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси".

Презентациите, направени в рамките на конференцията могат да бъдат намерени на http://dox.bg/files/dw?a=1fac4edacf до 30.06.2015 г.

Европейското и национално измерение на търсене на решения за младежка заетост бяха представени от Кирил Киряков, ръководител екип за България, Малта и Румъния, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия и Жулиета Върлякова, Дирекция „Бюро по труда", Стара Загора.

Успехите на проект „Успех" баха демонстрирани и в подредената във фоайето пред залата изложба на рисунки и фотографии на ученици от СОУ „Васил Левски", ГПЧЕ „Ромен Ролан" и ПГСАГ „Лубор Байер".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

 

С удоволствие, радост и известна доза изненада Ви поздравяваме по повод Вашата 20-годишнина. Кога минава 20 години...! Макар че като погледнем назад... останаха много интересни съвместни събития, нови знания, хубави спомени, много нови приятелства и партньорства...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...