Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

eufunds-june2015

На работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, ОИЦ – Стара Загора представи активните и предстоящите за отваряне процедури по оперативните програми като акцентира на новостите при кандидастването им.

Одобрени са вече голяма част от оперативните програми, одобрение очакват все още ОП „Региони в растеж", ОП „Околна среда" и Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020.

Експертите от центъра обясниха, че кандидатстването по оперативните програми през новия програмен период ще е само електронно чрез информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН 2020/. Бенефициенти, които ще кандидастват по оперативните програми трябва да разполага с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ЗА АКТУАЛНИТЕ ПРОГРАМИ 

На 10.06.2015 г. от 11.00 часа в зала на „Музикато" /ул. „Христо Ботев" №99/, Стара Загора, Областен информационен център организира работна среща с представители на местни, регионални и национални медии.

Експертите от ОИЦ – Стара Загора представиха актуалните възможности за финансиране с европейски средства за бизнеса, НПО, ЦПО, общини и други по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...