Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА С БИЗНЕСА В СТАРА ЗАГОРА

На 13.05.2016 г. /петък/ от 10,30 ч. в зала 1 на комплекс „ВЕРЕЯ", Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира заключителна информационна среща „Заедно в подкрепа на местния бизнес", която е част от националната кампания „Успешни заедно" на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

На срещата ще се представят актуални възможности за финансиране по оперативните програми, финансови инструменти през новия програмен период, Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Ще се дискутират често срещани грешки и проблеми при изпълнение на проекти и възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС.

Събитието ще бъде съпътствано от изложба на успешни проекти на бизнеса в област Стара Загора, разположена в Зала 2 на комплекс „ВЕРЕЯ".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

Заключителна среща

„ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС“

13 май 2016, Хотелски комплекс „Верея“

10:30 – 10:45

 Регистрация и кафе за добре дошли

10:45 – 10:50

 Официално откриване

  • Георги Симеонов, Ръководител проект

10:50 – 11:00  

 За националната инициатива „Успешни заедно“

  • Петя Ацинова, управител ОИЦ Стара Загора

11:00– 11:15

 «Тесни места» при кандидатстване, управление и отчитане на проекти от бизнеса

  • Валери Караманов, член на Клуб на работодателя, Стара Загора

11:15 – 11:30

 Често срещани грешки при изпълнение на проекти по ОП  «Конкурен-тоспособност на българската икономика» и ОП «Иновации и конкурен-тоспособност»

  • Борислав Вълчев, младши експерт, УО ОПИК,  Регионален сектор Стара Загора

11:30 – 11:45

 Възможности за финансиране на проекти на бизнеса по оперативните програми през 2016 г.

  • Велизара Джакова, експерт «Комуникация и информация», ОИЦ Стара Загора

11:45 – 12:00

 Финансови инструменти в програмeн период 2014 – 2020

  • Надя Данкинова, изпълнителен директор фонд ФЛАГ

12:00 – 12:15

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация

  • Стефан Узунов, консултант, дирекция "Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

12:15 – 12:30

 Възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС
чрез Europe Enterprise Network

  • Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 

12:30 – 13:00

 Дискусия, обобщения, закриване

13:00 – 14:30

 Коктейл и продължение на дискусията в неформална среда

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...