Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА С БИЗНЕСА В СТАРА ЗАГОРА

На 13.05.2016 г. /петък/ от 10,30 ч. в зала 1 на комплекс „ВЕРЕЯ", Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира заключителна информационна среща „Заедно в подкрепа на местния бизнес", която е част от националната кампания „Успешни заедно" на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

На срещата ще се представят актуални възможности за финансиране по оперативните програми, финансови инструменти през новия програмен период, Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Ще се дискутират често срещани грешки и проблеми при изпълнение на проекти и възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС.

Събитието ще бъде съпътствано от изложба на успешни проекти на бизнеса в област Стара Загора, разположена в Зала 2 на комплекс „ВЕРЕЯ".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

Заключителна среща

„ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС“

13 май 2016, Хотелски комплекс „Верея“

10:30 – 10:45

 Регистрация и кафе за добре дошли

10:45 – 10:50

 Официално откриване

  • Георги Симеонов, Ръководител проект

10:50 – 11:00  

 За националната инициатива „Успешни заедно“

  • Петя Ацинова, управител ОИЦ Стара Загора

11:00– 11:15

 «Тесни места» при кандидатстване, управление и отчитане на проекти от бизнеса

  • Валери Караманов, член на Клуб на работодателя, Стара Загора

11:15 – 11:30

 Често срещани грешки при изпълнение на проекти по ОП  «Конкурен-тоспособност на българската икономика» и ОП «Иновации и конкурен-тоспособност»

  • Борислав Вълчев, младши експерт, УО ОПИК,  Регионален сектор Стара Загора

11:30 – 11:45

 Възможности за финансиране на проекти на бизнеса по оперативните програми през 2016 г.

  • Велизара Джакова, експерт «Комуникация и информация», ОИЦ Стара Загора

11:45 – 12:00

 Финансови инструменти в програмeн период 2014 – 2020

  • Надя Данкинова, изпълнителен директор фонд ФЛАГ

12:00 – 12:15

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация

  • Стефан Узунов, консултант, дирекция "Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

12:15 – 12:30

 Възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС
чрез Europe Enterprise Network

  • Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 

12:30 – 13:00

 Дискусия, обобщения, закриване

13:00 – 14:30

 Коктейл и продължение на дискусията в неформална среда

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...