Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗИСКВАТ ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 15 юни 2018 г. седмата си регионална конференция на тема „Дигитализацията в нашия живот“. Акцент в конференцията бяха възможностите и предизвикателствата при дигитализацията в образованието, администрацията и бизнеса. Събитието бе открито от Ирена Бойновска, координатор за България на дейността на Ева Майдел, евродепут.

Близо 100 младежи, представители на IT бизнеса, училища и Тракийски университет, общински администрации, държавни институции, неправителствени организации, работиха в 4 тематични групи: дигитализация в образованието; електронно правителство и административно обслужване на гражданите; предизвикателства и възможности пред IT сектора в региона; IT работилница за младежи.

Участниците в групата „Дигитализация в образованието“, модерирана от Димитрина Тодорова, се обединиха около мнението, че голяма част от професиите изискват все повече дигитални умения и акцент в образованието трябва да бъде инвестирането в обучение на учителите и модернизация на материалната база на училищата. Гостът ни от Естония Андрес Ааремаа обърна внимание, че процесът на дигитализация в тяхната страна е започнал от 1990 година с поетапно обучение на всички граждани в страната, което прави живота им в момента по-лесен.

Младите хора, участващи в IT работилница, ръководена от Петко Петков, научиха много за основите и възможностите на “Интернет на нещата” (IoT) и добиха реална представа как работи една дигитална система и как може да им бъде полезна в бъдеще.

В тематичната група по проблемите на дигитализацията в администрацията с модератор Добромир Иванов, участниците се запознаха с опита на Естония, която според Анела Киират, е спестила 2% от БВП с цифровизация на администрацията си. Представянето на електронната платформа за връзка между гражданите и институциите „Моята е-Община“ и автоматизираната система за таксуване в градския транспорт в Стара Загора са само част от примерите за предимствата от въвеждането на електронни услуги в администрацията.

В панела с представители на бизнеса, ръководен от Константин Стоянов обмениха добри идеи за бързите технологични промени при МСП, които могат да ги направят по-конкурентоспособни, гъвкави и ориентирани към потребностите на клиента. Надежда Терзиева представи дейността на мрежата EDIT.bg и тенденциите в дигиталния бизнес.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...