Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗИСКВАТ ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 15 юни 2018 г. седмата си регионална конференция на тема „Дигитализацията в нашия живот“. Акцент в конференцията бяха възможностите и предизвикателствата при дигитализацията в образованието, администрацията и бизнеса. Събитието бе открито от Ирена Бойновска, координатор за България на дейността на Ева Майдел, евродепут.

Близо 100 младежи, представители на IT бизнеса, училища и Тракийски университет, общински администрации, държавни институции, неправителствени организации, работиха в 4 тематични групи: дигитализация в образованието; електронно правителство и административно обслужване на гражданите; предизвикателства и възможности пред IT сектора в региона; IT работилница за младежи.

Участниците в групата „Дигитализация в образованието“, модерирана от Димитрина Тодорова, се обединиха около мнението, че голяма част от професиите изискват все повече дигитални умения и акцент в образованието трябва да бъде инвестирането в обучение на учителите и модернизация на материалната база на училищата. Гостът ни от Естония Андрес Ааремаа обърна внимание, че процесът на дигитализация в тяхната страна е започнал от 1990 година с поетапно обучение на всички граждани в страната, което прави живота им в момента по-лесен.

Младите хора, участващи в IT работилница, ръководена от Петко Петков, научиха много за основите и възможностите на “Интернет на нещата” (IoT) и добиха реална представа как работи една дигитална система и как може да им бъде полезна в бъдеще.

В тематичната група по проблемите на дигитализацията в администрацията с модератор Добромир Иванов, участниците се запознаха с опита на Естония, която според Анела Киират, е спестила 2% от БВП с цифровизация на администрацията си. Представянето на електронната платформа за връзка между гражданите и институциите „Моята е-Община“ и автоматизираната система за таксуване в градския транспорт в Стара Загора са само част от примерите за предимствата от въвеждането на електронни услуги в администрацията.

В панела с представители на бизнеса, ръководен от Константин Стоянов обмениха добри идеи за бързите технологични промени при МСП, които могат да ги направят по-конкурентоспособни, гъвкави и ориентирани към потребностите на клиента. Надежда Терзиева представи дейността на мрежата EDIT.bg и тенденциите в дигиталния бизнес.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...