Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ

Към кра на месец ноември подадените заявления за интерес и подкрепа са 377 от 34 града. Само в 2 града няма подадени заявления- Ловеч и Силистра. Общо по райони заявленията за интерес и подкрепа са:

Райони

Брой заявления

Разпределение по градове

Брой заявления

Североизточен район

46

София

106

Северозападен

19

Пловдив

33

Северен централен

39

Благоевград

23

Югозападен

147

Варна

21

Югоизточен

40

Бургас

18

Южен централен

86

Русе

17

 

Смолян

15

 

Стара Загора

15

 

Добрич

15

 

Хасково

12

В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 286 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяване. Отхвърлените сгради са твърде малко в сравнение с общия брой подадени заявления – само 19. Девет заявления са върнати за коригиране.

Общият брой на подадените заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност е 33, а сключените споразумения за финансова помощ са 24, първите от които са за сгради в София, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали, Смолян и Хасково. Останалите заявления за финансова помощ са в процес на оценка или на подписване.

От 28 ноември 2013 г. са изменени условията по проекта, като собствениците на стопански обекти вече ще получават безвъзмездна помощ в размер на 75% за обновяването на притежавания от тях дял от общите части и ще заплащат 100 % само от разходите за дограма в притежавания от тях самостоятелен обект. Също така е намален размера на първата вноска, която собствениците осигуряват след подписване на споразумение за финансова помощ – вместо досегашните 30 % вече ще осигуряват 15 % след подписване на споразумение, а остатъка след избора на изпълнител за СМР.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

За допълнителна информация: 

 Областен информационен център

Стара Загора

Тел.: 042 603 526

Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АРИР – СТАРА ЗАГОРА,
21/12/2017 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.01.2017 г. от 13:00 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в деловодството на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на Общо събрание на АРИР – Стара Загора,
25.01.2018 г., 13:00 ч. , офис на АРИР

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...