Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В СЕМИНАР НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55”

ОИЦ – Стара Загора взе участие в семинар на тема „Партньорство и работа в мрежа за планиране и реализиране на местни социлно-образователни политики за деца с проблеми в развитието“, проведен на 29 и 30 ноември 2013 г. от Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността  по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".

Участниците в семинара, 25 специалисти от общините Мъглиж, Гурково, Николаево, Опан и Стара Загора, се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ – Стара Загора през 2013 година. Обучаваните специалисти проявиха интерес към Единния информационен портал за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в България - www.eufunds.bg , както и как най-лесно да търсят в информационната система актуални процедури.

Добри практики при разработване на местни проекти от общността споделиха Даниела Димитрова, директор на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България“ и Катя Данкова от „Обществен дарителски фонд-Стара Загора“

Освен с изискванията и източниците на информация за разработване на проекти в социалната сфера и образованието, участниците в обучението обсъдиха в дискусия и работа в групи актуални проблеми, свързани с диагностиката, рехабилитацията и развитието на социални услуги за деца с ментални проблеми и мястото на местната общност в подкрепа на децата и родителите им.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

oic-4dec1

oic-4dec2

За допълнителна информация: 

 Областен информационен център

Стара Загора

Тел.: 042 603 526

Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АРИР – СТАРА ЗАГОРА,
21/12/2017 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.01.2017 г. от 13:00 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в деловодството на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на Общо събрание на АРИР – Стара Загора,
25.01.2018 г., 13:00 ч. , офис на АРИР

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...