Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Обучение на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“

На 16.10.2017 г. в гр. Казанлък ще се проведе бизнес обучение - семинар на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите".

Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съвместно с „АПИС Европа" АД, „Ди Ейч Ел Експрес България" ЕООД и Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/.

Участието на всички представители на МСП е безплатно.

Допълнителна информация за събитието може да получите на телефон: 0882949722 от г-н Иван Сотев, регионален представител на ИАНМСП в Стара Загора.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

16.10.2017г. в зала „Чудомир" на хотел „Казанлък", гр.Казанлък

9:30 – 10:00 Регистрация на участниците

10:00 Приветствени слова и откриване на форума от представители на ИАНМСП, „Ди Ейч Ел Експрес България", „АПИС Европа" и БАЕЗ

10:00 – 11:15 Модератор: Иван Сотев, регионален представител на ИАНМСП

Панел І

Тема на лекцията: Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите

Електронната търговия – какво, как и защо

Как да излезем успешно на международния онлайн пазар

Какво е важно за клиентите, които купуват онлайн

Рецепта за успех

Лектор: Виктория Кръстева, Търговски мениджър големи клиенти в „Ди Ейч Ел Експрес България" ЕООД

11:15 – 12:30

Панел ІІ

Тема на лекцията: Правни аспекти на електронната търговия

Нормативни изисквания към онлайн търговците - общи условия, правила, задължителна информация

Сключване на договори по електронен път

Непоискани търговски съобщения (спам)

Защита на личните данни

Лектор: адвокат Пепа Марникас, Софийска адвокатска колегия, консултант на „АПИС Европа" АД

12:00 – 13:15

Панел III

Тема на презентацията: Възможности за застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса

Осигуряване защита от неплащане от страна на клиент при извършване на сделки на отложено плащане

Изплащане на обезщетение при забава на плащане по търговска сделка или при изпадане в несъстоятелност на партньора ви

Достъп до финансиране за МСП – Застрахователния договор издаден от БАЕЗ ЕАД като възможно обезпечение от най-висок клас по банкови кредити и факторинг

Лектор: Кирил Петрунов, Директор Дирекция „Застраховане и бизнес развие" в БАЕЗ ЕАД, Павел Бороджийски Ръководител отдел „Връзки с клиенти" в БАЕЗ ЕАД

13:15 – 13:30 Дискусия – въпроси и отговори

13.30 Закриване, кафе

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АРИР – СТАРА ЗАГОРА,
21/12/2017 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.01.2017 г. от 13:00 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в деловодството на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на Общо събрание на АРИР – Стара Загора,
25.01.2018 г., 13:00 ч. , офис на АРИР

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Уважаеми колеги и приятели,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай юбилея на Вашето сдружение. Използваме този прекрасен повод за да ви пожелаем много късмет, здраве и професионални успехи. В нашите динамично променящи се среди 20-годишният юбилей е достижение.

Прочети... 

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

magazine-startus

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...