Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Официално изявление

Уважаема госпожо Лекина,
Уважаеми общински съветници,

АРИР - Стара Загора няма политиката и практиката да влиза в словесни спорове, извинения и пререкания. Нарушавам това правило единствено водена от задължението си да работя отговорно за организацията и в тази връзка да защитавам доброто й име. 
Бих искала да обърна внимание на недоброжелателните Ви коментари в личната ви страница във Фейсбук и тези, които те са провокирали в отговор:

1. Не считам, че отговорът ми е нагъл, арогантен, некомпетентен или нахален. Поискала съм уточнения, за да изготвя коректен отговор, който да позволи да постигнете целите си и изпълните дейностите си като общински съветник. 
2. АРИР не е създадена преди 25 години и в тази връзка няма как да ползва безвъзмездно офис за това време.
3. Тъй като очевидно се допускат фактологични неточности, е добре да бъдат уточнени въпросите, които поставяте, именно за да получите коректните отговори. По отношение на "проектите" - всички проекти, по които АРИР работи, т.е. са спечелени, са публично достъпни на интернет-страницата на сдружението. Допълнително изчерпателна справка е входирана в деловодството на Общински съвет Стара Загора и в това на община Стара Загора преди сесията на Общински съвет от 26/07/2018 г. във връзка с гласуването за ползването на офиса на АРИР. Допуснах, че тази информация не е достатъчна и затова поисках уточненията: най-малко "проект" се тълкува по различни начини в публичното пространство и литературата и не бих искала отговорът ми отново да бъде определен като некомпетентен. 
4. Моля, обърнете внимание, че не отказвам отговор на писмото Ви и в тази връзка очаквам уточненията от Ваша страна, за да Ви окажа пълно съдействие съгласно съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.
5. И ако коментираме компетентност: съгласно законодателството на Република България е редно писмото Ви да има изходящ номер от деловодството на органа на местна власт, който представлявате, в случай, че го изпращате в служебното си качество на общински съветник.

Д-р Румяна Грозев

b_400_800_16777215_00___images_D.Lekina-page-001.jpg

Otgovor

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...