Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Официално изявление

Уважаема госпожо Лекина,
Уважаеми общински съветници,

АРИР - Стара Загора няма политиката и практиката да влиза в словесни спорове, извинения и пререкания. Нарушавам това правило единствено водена от задължението си да работя отговорно за организацията и в тази връзка да защитавам доброто й име. 
Бих искала да обърна внимание на недоброжелателните Ви коментари в личната ви страница във Фейсбук и тези, които те са провокирали в отговор:

1. Не считам, че отговорът ми е нагъл, арогантен, некомпетентен или нахален. Поискала съм уточнения, за да изготвя коректен отговор, който да позволи да постигнете целите си и изпълните дейностите си като общински съветник. 
2. АРИР не е създадена преди 25 години и в тази връзка няма как да ползва безвъзмездно офис за това време.
3. Тъй като очевидно се допускат фактологични неточности, е добре да бъдат уточнени въпросите, които поставяте, именно за да получите коректните отговори. По отношение на "проектите" - всички проекти, по които АРИР работи, т.е. са спечелени, са публично достъпни на интернет-страницата на сдружението. Допълнително изчерпателна справка е входирана в деловодството на Общински съвет Стара Загора и в това на община Стара Загора преди сесията на Общински съвет от 26/07/2018 г. във връзка с гласуването за ползването на офиса на АРИР. Допуснах, че тази информация не е достатъчна и затова поисках уточненията: най-малко "проект" се тълкува по различни начини в публичното пространство и литературата и не бих искала отговорът ми отново да бъде определен като некомпетентен. 
4. Моля, обърнете внимание, че не отказвам отговор на писмото Ви и в тази връзка очаквам уточненията от Ваша страна, за да Ви окажа пълно съдействие съгласно съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.
5. И ако коментираме компетентност: съгласно законодателството на Република България е редно писмото Ви да има изходящ номер от деловодството на органа на местна власт, който представлявате, в случай, че го изпращате в служебното си качество на общински съветник.

Д-р Румяна Грозев

b_400_800_16777215_00___images_D.Lekina-page-001.jpg

Otgovor

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...