Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост - 20 май

На основание Заповед  № 10-00-900/30.04.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена/левабез ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

1.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 251.9, местност "Бойчо бунар"

          571          

3 400

1 000

200

2.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 251.50, местност "Бойчо бунар"

1 215

7 200

2 000

500

3.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 251.52, местност "Бойчо бунар"

1 542

        9 000

        3 000

600

4.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 251.109, местност "Бойчо бунар"

        1 030

6 000

        2 000

           400

5.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 254.120, местност "Бойчо бунар"

666

5 500

        2 000

300

6.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 255.113, местност "Бойчо бунар"

          514          

5 000

2 000

300

7.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 255.117, местност "Бойчо бунар"

          784          

9 000

3 000

600

8.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 255.124, местност "Бойчо бунар"

550

6 000

        2 000

           400

9.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 257.227, местност "Бойчо бунар"

1 026

7 000

        2 000

500

10.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 257.247, местност "Бойчо бунар"

408

4 000

        1 000

200

11.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 257.413, местност "Бойчо бунар"

250

1 700

500

100

12.

Землище гр.Стара Загора, ПИ 68850.115.940, местност "Кольо Ганчево"

3 821

140 000

30 000

7 000

13.

Землище гр.Стара Загора, ПИ № 303.260, местност "Клисаджик"

728

5 000

2 000

300

14.

Землище с. Змейово, ПИ № 000093,  местност"Шумата"

120 469

108 400

20 000

6 000

15.

Землище с. Змейово, ПИ № 000094,  местност"Шумата"

5 419

4 800

1 000

300

16.

Землище с. Змейово, ПИ № 000109,  местност"Здравите ливади"

58 991

53 000

10 000

        3 000

17.

Землище с. Колена, ПИ № 000135,  местност"Ливадките"

5 155

25 700

5 000

2 000

18.

Землище с. Сладък кладенец, ПИ № 140007, местност "Гурзолишки път"

31 297

25 000

5 000

2 000

19.

Землище с. Сладък кладенец, ПИ № 166015, местност "Трапищата"

6 486

4 500

1 000

300

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2013 гОТ 10.00ч. В ЗАЛА 1, ЕТ. 2 НА ОБЩИНАТА.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 17.00 часа на 16.05.2013 год. в Център за услуги и информация - работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/,внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, BIC код:BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 16.05.2013 год.

Документите за участие се подават пред Комисията, в деня на търга.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...