Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание Заповед 10-00-1224/17.06.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

 

ОБЯВЯВА:

       Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

1.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.517.1606

УПИ I625 кв.4 ”Голиш”

             417          

12 100

4 000

1 000

2.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.522.5216

УПИ IV5216, кв.5, кв.13 „Индустриален”

194

13 600

4 000

1 000

3.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.523.4004

УПИ CCXLII4004, кв.13 „Индустрия”

1 853

150 000

     40 000

10 000

4.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.521.1552

УПИ VIIIобщ. кв.26 ”Зора”

343

   12 000

       4 000

1 000

5.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.515.580

УПИ IX1038,1041, кв.54 „а”

495        

145 000

     40 000

     10 000

6.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.518.304

УПИ VIII713, кв.89

410

120 000

     30 000

       7 000

7.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.503.1009

УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане”

1 488

600 000

60 000

30 000

8.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.518.539

УПИ Iодо, кв.412а

       7 993          

1 600 000

300 000

80 000

9.

с.Лясково,

УПИ X45, кв.3

             360          

5 000

2 000

300

10.

с.Маджерито,

УПИ IIIобщ., кв.4

800

6 000

       2 000

             400

11.

с.Маджерито,

УПИ IVобщ., кв.4

920

7 000

      2 000

500

12.

с.Маджерито,

УПИ Vобщ., кв.4

620

4 500

       1 000

300

13.

с.Маджерито,

УПИ VIобщ., кв.4

640

5 000

2 000

300

14.

с.Ракитница,

УПИ IVобщ., кв.34

728

7 000

2 000

500

15.

с.Ракитница,

УПИ XII4, кв.34

951

9 000

3 000

600

16.

Землище с. Ново село, ПИ 010138, местност ”До село”

903

6 500

2 000

400

17.

Землище с. Ново село, ПИ 014137, местност ”До село”

922

6 500

2 000

400

 ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2013
г. ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 17.00 часа на 11.07.2013 год. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 11.07.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

 

С удоволствие, радост и известна доза изненада Ви поздравяваме по повод Вашата 20-годишнина. Кога минава 20 години...! Макар че като погледнем назад... останаха много интересни съвместни събития, нови знания, хубави спомени, много нови приятелства и партньорства...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...