Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на общините в Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с  представители на общините „Обучение на бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”

 

Програма

02-03 юли 2013 г .

Зала в хотел Мериан Палас, гр. Стара Загора

 

 

Ден първи - 02 юли 2013г. /вторник/

 

11:30– 11:45

Регистрация на участниците

11:45 – 11:55

Откриване

Приветствени слова на г-жа Деница Николова,

Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, MРР

Приветствени слова на представител на НСОРБ.

Приветствени слова на кмета на Община Стара Загора

11:55 – 12:55

Панел 1

Кандидатстване и анексиране по ОПРР

 • Особености и трудности при електронно кандидатстване по ОПРР;
 • Най-често срещани трудности и проблеми при анексиране на договори за БФП по ОПРР

 Въпроси и отговори

 •  

12:55 – 13:30

Панел 2

Законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

 • Предварителен и последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Въпроси и отговори

13:30 – 14:30

Обяд

14:30 – 15:30

Панел 3 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие” актуализирани процедури

 • Управление на проекти
 • Мониторинг и проверки на място
 • Отчетност
 • Въпроси и отговори

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:00

Панел 4 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – актуализирани процедури”

 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР, съгласно инструкция на Национален фонд
 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР чрез ИСУН
 • Финансови корекции – възстановяване от бенефициентите
 • Отчитане на проекти, генериращи приходи
 • Въпроси и отговори

20:00

Вечеря


Ден втори - 03 юли 2013г. /сряда/

 

09:30 – 10:30

Панел 5

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – нередности”

 • Администриране на сигнали за нередности и нередности съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Последици при констатирани нередности
 • Въпроси и отговори

10:30 – 10:50

Кафе пауза

10:50 – 12:15

Панел 6

Представяне на проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

 • Дискусия
 • Закриване на срещата

13:00 – 14:00

Обяд и отпътуване

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif