Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на общините в Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с  представители на общините „Обучение на бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”

 

Програма

02-03 юли 2013 г .

Зала в хотел Мериан Палас, гр. Стара Загора

 

 

Ден първи - 02 юли 2013г. /вторник/

 

11:30– 11:45

Регистрация на участниците

11:45 – 11:55

Откриване

Приветствени слова на г-жа Деница Николова,

Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, MРР

Приветствени слова на представител на НСОРБ.

Приветствени слова на кмета на Община Стара Загора

11:55 – 12:55

Панел 1

Кандидатстване и анексиране по ОПРР

 • Особености и трудности при електронно кандидатстване по ОПРР;
 • Най-често срещани трудности и проблеми при анексиране на договори за БФП по ОПРР

 Въпроси и отговори

 •  

12:55 – 13:30

Панел 2

Законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

 • Предварителен и последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Въпроси и отговори

13:30 – 14:30

Обяд

14:30 – 15:30

Панел 3 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие” актуализирани процедури

 • Управление на проекти
 • Мониторинг и проверки на място
 • Отчетност
 • Въпроси и отговори

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:00

Панел 4 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – актуализирани процедури”

 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР, съгласно инструкция на Национален фонд
 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР чрез ИСУН
 • Финансови корекции – възстановяване от бенефициентите
 • Отчитане на проекти, генериращи приходи
 • Въпроси и отговори

20:00

Вечеря


Ден втори - 03 юли 2013г. /сряда/

 

09:30 – 10:30

Панел 5

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – нередности”

 • Администриране на сигнали за нередности и нередности съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Последици при констатирани нередности
 • Въпроси и отговори

10:30 – 10:50

Кафе пауза

10:50 – 12:15

Панел 6

Представяне на проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

 • Дискусия
 • Закриване на срещата

13:00 – 14:00

Обяд и отпътуване

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...