Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Нов единен портал за "Достъп до финансиране по линия на ЕС"

С помощта на този сайт можете да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз.

Предприятията в Европа от днес ще имат по-лесен достъп до така необходимото им финансиране, след като Европейската комисия включи в единния портал за финансиране от ЕС информация за структурните фондове - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Новият единен портал стартира миналия месец и предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и МСП могат да получат достъп до над 100 млрд. евро финансиране от ЕС по различни програми за периода 2007 - 2013 г. След днешното допълване на сайта броят на банките и фондовете партньори ще се увеличи на над 1000 и така ще се подобри още повече този жизненоважен източник на информация за финансиране на МСП чрез гаранции, кредити и рисков капитал (MEMO/13/606).

Достъпът до финансиране е един от най-належащите проблеми пред МСП в Европа.  През последните две години почти една трета от МСП, които са кандидатствали за банков кредит, са получили отказ или по-малък от поискания заем.  Финансовите перспективи за европейските малки предприятия от този месец потвърждават, че бизнес средата на европейските МСП се влошава и че банките в еврозоната са повишили своите критерии за отпускане на кредити. Информацията и достъпът до финансиране от ЕС са по-важни от всякога за предприятията.  МСП вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г.

По повод на конференцията „Европейска подкрепа за МСП за периода 2014 - 2020 г." днес в Брюксел заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни и европейският комисар по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан коментираха: „Единният портал за финансирането от ЕС ще помогне на МСП да намират така необходимото им финансиране лесно и бързо. Един от основните приоритети на Комисията е да опрости и намали пречките пред предприятията. Добавянето на информация за структурните фондове към единния портал представлява важна крачка в тази посока. В същото време искаме да насърчим държавите членки и регионите да използват финансовите инструменти на ЕС, тъй като чрез тях може да се увеличи въздействието на политиката на сближаване Те са катализатори за важни инвестиции, необходими за осигуряване на съществен тласък на европейската икономика и за създаване на работни места."

IP/13/387-MEMO/13/393 - Подобряване на достъпа на МСП до финансиране: ключ към икономическото възстановяване

Новият единен портал с информация за всички финансови инструменти на ЕС за МСП

Информация за наличните финансови инструменти на ЕС

На сайта е включена информация за следните европейски финансови инструменти за МСП - Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, механизъм за микрофинансиране „Прогрес", Инструмент за поделяне на риска, заеми от ЕИБ за МСП, а сега и за националните и регионалните програми на държавите членки за изпълнение на целите на политиката на сближаване.

Лесен за ползване уебсайт за МСП

Единният портал съдържа подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции.

Той дава възможност на предприемачите и предприятията да намират възможности за финансиране, съобразени с техните конкретни нужди, например в зависимост от размера на предприятието, вида финансиране и ориентацията на инвестициите. Порталът е достъпен на различни езици на ЕС за всички държави членки и страни кандидатки за членство в Съюза.

Достъпът до финансиране в регионите - от изключително значение за възстановяване на растежа

Финансовите инструменти се превърнаха във важно средство за изпълнение на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 - 2013 г. В края на 2011 г. повече от 3,6 млрд. евро вече бяха инвестирани в предприятия чрез почти 68 000 кредита, гаранции, рисков капитал и други финансови продукти.

В 25 страни от ЕС и един регион за трансгранично сътрудничество бяха създадени общо 484 специални фондове за предприятията (за кредити, гаранции, рисков капитал и др.) до края на 2011 г. Общо за периода 2007 - 2014 г. от ЕФРР и ЕСФ са предоставени 69,7 млрд. евро за подкрепа на МСП. Ако се вземе предвид и националното съфинансиране, тази сума ще нарасне на поне 95,4 млрд. евро. До края на декември 2012 г. чрез финансовите инструменти на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации бяха мобилизирани почти 13 млрд. евро под формата на гаранции и повече от 2,3 млрд. евро под формата на рисков капитал. Повече от 220 000 МСП в цяла Европа вече са се възползвали от програмата. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни поиска да се увеличи с 19 млн. евро бюджетът на финансовите инструменти по тази програма, за да се помогне на МСП, които изпитват трудности да намерят финансиране.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...