Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Трета партньорска среща по проект PrismA

Стара Загора, България
03 - 04/09/2013

От началото на 2013 г. АРИР е партньор по проект PrismA (Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска), с продължителност 18 месеца(01/01/2013 – 30/06/2014) и е съ-финансиран от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) на ЕК.

Партньори по проекта са:

Регион по безопасност Юг (Холандия Юг),

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора,

Община Авейро – Португалия

Община Мирандела – Португалия

Градска Управа на Талин - Естония

На 3-ти и септември от 9:00 часа се проведе Третата партньорска среща в Сградата на областна администрация, Стара Загора, на която бе представена крайната оценка от идентифицирането и анализа на риска от всеки един от партньорите за съответния риск. Освен партньорите по проекта на срещата ще присъстват представители от областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора и съседни общини, РИОСВ, ЦНСМП, ПБЗН. По време на срещата бяха дискутирани теми свързани с управлението на риска, и как опита на партньорите в тази област би могъл да бъде приложен на местно и регионално ниво за област Стара Загора. Участниците в срещата посрещнаха с голям интерес идеите и целите на проект „Prisma" и имат готовност за сътрудничество с цел създаване и прилагане на стратегии за намаляване и управление на риска при бедствия и аварии.

На 4-ти септември бе организирана обиколка до един от най- мащабните горски пожари на територията на община Стара Загора, както и посещение до сградата Областното управление - Пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...