Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на 04.12.2013 г.

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

         На основание Заповед 10-00-2503/18.11.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

 ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

  1.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.518.525

УПИ X525 в кв.88

233

70 000

20 000             

     4 000          

  2.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.884

УПИ VIII656 в кв.7Голиш

3 452

83 300

20 000

 5 000

  3.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1592

УПИ IX 679 в кв.11Голиш

   2 789

85 100

20 000

5 000

4.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1593

УПИ XIII 679 в кв.12Голиш

        1 456          

44 500

10 000

3 000

5.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1598

УПИ III521 в кв.36Голиш

471

14 400

5 000

1 000

6.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1075

УПИ II954 в кв.37Голиш

4 422

117 400

30 000

6 000

7.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.354

УПИ IV354 в кв. 6513 „Железник”

942

75 000

20 000

4 000

8.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.849

УПИ I339,349. в кв.6517 „Железник-малък”    

1 782

145 000

 50 000

 8 000

9.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.841

УПИ VI841. в кв.6518 „Железник-малък”

920

75 000

20 000

4 000

10.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.390

УПИ XV390. в кв.6518 „Железник”

532

43 000

10 000

3 000

11.

 гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1609,

УПИ XXXVI1609, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

260

8 600                                                                                                                                

 2 000

500

12.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1610,

УПИ XXXVII1610, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

290

9 600

2 000

500

13.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1611,

УПИ XXXVIII1611, кв.4870”Кольо Ганчев”

260

8 600

        2 000

500

14.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1612,

УПИ XXXIX1612, кв.4870 Кольо Ганчев”

           240          

7 800

2 000

500

   15.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.284

721

4 000

1 000

200

   16.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.288

3 491

19 000

6 000

2 000

17.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101019

1 191

10 500

3 000

1 000

18.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101029

4 207

57 000

10 000

 3 000

19.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101042

226

2 000

500

100

20.

Землище с.Елхово, ПИ 056001,  местност ”Долчините”

3 500

1 800

500

100

21.

Землище с. Казанка, ПИ 030001,  местност ”До село”

1 583

3 500

1 000

200

22.

с. Дълбоки, УПИ XIIодо, кв. 27

340

3 700

        1 000

           200

23.

с. Хрищени, УПИ XIV977, кв. 89

551

5 000

        2 000

300

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2013 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 02.12.2013 год. вкл. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 02.12.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...