Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

В община Братя Даскалови ще се подпомагат семейства на безработни с проект „Социална подкрепа за семейна заетост“

На 30.12.2013г. в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови се проведе пресконференция по повод стартиране на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2".

На събитието присъстваха представители на общинска администрация, потребители на услугите, които ще се предоставят по проекта и медии.

Ръководителят на проекта Росен Иванов сподели, че реализацията на дейностите му е насочена към създаване на партньорство и сътрудничество между българската местната администрация в лицето на Община Братя Даскалови и Община Просочани, Гърция.

В процеса на изпълнение на проекта ще се търси разпространение и трансфер на иновативни резултати при разработване и прилаганите на местни стратегии за заетост и социално включване със специален фокус върху семейства на безработни. Ще бъде разработена и предложена форма на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработни като същевременно ще се стимулира преодоляването на институционалните бариерите. Проектът ще използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи за осигуряване на заетост, образование/ обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез увеличаване на възможностите на поне един член от семейството.

Общата стойност на проекта е в размер на 274 546,06 лева, и с продължителност 18 месеца.

Очаква се проектът да допринесе за:

• местно обновление и развитие;

• изграждане на възможности и модели за интервенция и взаимодействие между местни и регионални общности и администрации;

• прилагане на местни стратегии за заетост и социално включване, които биха могли да подобрят ефективността на централизираната политика.

Snimka2

Snimka1

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif