Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

В община Братя Даскалови ще се подпомагат семейства на безработни с проект „Социална подкрепа за семейна заетост“

На 30.12.2013г. в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови се проведе пресконференция по повод стартиране на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2".

На събитието присъстваха представители на общинска администрация, потребители на услугите, които ще се предоставят по проекта и медии.

Ръководителят на проекта Росен Иванов сподели, че реализацията на дейностите му е насочена към създаване на партньорство и сътрудничество между българската местната администрация в лицето на Община Братя Даскалови и Община Просочани, Гърция.

В процеса на изпълнение на проекта ще се търси разпространение и трансфер на иновативни резултати при разработване и прилаганите на местни стратегии за заетост и социално включване със специален фокус върху семейства на безработни. Ще бъде разработена и предложена форма на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработни като същевременно ще се стимулира преодоляването на институционалните бариерите. Проектът ще използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи за осигуряване на заетост, образование/ обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез увеличаване на възможностите на поне един член от семейството.

Общата стойност на проекта е в размер на 274 546,06 лева, и с продължителност 18 месеца.

Очаква се проектът да допринесе за:

• местно обновление и развитие;

• изграждане на възможности и модели за интервенция и взаимодействие между местни и регионални общности и администрации;

• прилагане на местни стратегии за заетост и социално включване, които биха могли да подобрят ефективността на централизираната политика.

Snimka2

Snimka1

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...