Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Мрежа от млади новатори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните (Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector – NO-BLE Ideas)

noble 700x106 6c33606cf250fb843fb26a424f2f9fc3

Предстоят заключителните мероприятия по проект  Мрежа от млади новатори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните (Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector –  NO-BLE Ideas).

На 16-ти и 17-ти септември т.г. Управителният съвет на проекта ще проведе последното си заседание, а за 18-ти септември е насрочена заключителната пресконференция. Мероприятията ще се състоят в офисите на Регионалния бизнес център в град Тимишоара, Румъния.

Програмата на мероприятията предвижда:

Представяне на извършената работа по проекта и постигнатите резултати; Показване на видео материали, предоставени от партньорите;

Включени са няколко ключови изказвания на теми като Ситуация и политики на ЕС в сектора селско стопанстово – храни, Предизвикателства и възможности за бизнеса в този сектор и Как ЕС подпомага предприемачеството и стартиращите предприятия;

Отделен панел ще е посветен на новите програми за транснационално сътрудничество, които ще заменят програмата Югоизточна Европа; както и предпоставките за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта NO-BLE Ideas;

 Проект Мрежа от млади новатори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните е създаден от 13 партньори от Италия, България, Унгария, Румъния, Словения, Сърбия и Албания. Водещ партньор е  Регионалната  агенция за технологии и иновации ARTI, Апулия,  Италия.

От българска страна партньори са  Търговско-промишлената  палата -  Враца и Агенцията за регионално и икономическо развитие - Враца.

Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е  асоцииран партньор.

Проектът с продължителност 24 месеца е на обща стойност 2 458 271,19 Евро. Финансиран е по  Програмата за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа на ЕС.

Дневен ред на заключителната конференция

Кратка информация за проекта и партньорите

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif