Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Нови правила за прозрачност за бенефициентите по ОСП

Държавите-членки от днес трябва да публикуват списък на лицата, които получават плащания по ОСП. Реформата на Общата селскостопанска политика от 2013 г. въведе нови правила за прозрачност за бенефициентите на ОСП. Министерство на земеделието на всяка държава-членка отговаря за публикуване на необходимата информация, включително името на получателя, количеството и естеството на мярката.

Това се вписва в по-широката цел на Европейската комисия за подобряване и поддържане на високо ниво на прозрачност за това как се управлява бюджета на ЕС. Прозрачността трябва да бъде балансирана с респекта към личния живот на бенефициентите и защита на личните данни. Новите правила подобряват прозрачността по отношение на използването на средствата на ЕС в Общата селскостопанска политика и съдействат за подобряване на доброто финансово управление на тези фондове, като засилват обществения контрол върху използването на парите.

Коментирайки упражняването на тези правила за прозрачност, комисарят по земеделие и развитие на селските райони на ЕС Phil Hogan каза: "Важно е, че данъкоплатците оценяват важната работа, която фермерите вършат в предоставянето на стабилни доставки на безопасна и висококачествена храна, произведена при зачитане на околната среда, хуманното отношение към животните и социалните стандарти, които са по-строги от тези, пред които са изправени техните конкуренти извън ЕС. Надявам се, че тези нови правила за прозрачност ще спомогнат на широката общественост по-добре да разбере как ОСП помага да се отговори на загрижеността на обществото - дали чрез системата за директни плащания или чрез отделни инвестиционни проекти, като например да се помогне на младите земеделски стопани, да се модернизира селскостопанска техника, да се прилагат допълнителни мерки за околната среда, или за проекти, допринасящи за по-широката икономика на селските райони."

Европейската комисия днес активира страница с връзки към всички интернет сайта на държавите-членки:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm

Ето данните за България:

http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=100:1:3674992951990943 

Източник: Национална Селска Мрежа

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...