Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Информационен ден за работодатели по схема „Младежка заетост" в Стара Загора

Уважаеми работодатели,

По повод стартиралата отново схема „Младежка заетост", Ви каним на 16.06.2015 г. от 10.00 часа в зала 202, сградата на структурите на МТСП, ул."Стефан Караджа" №8 на ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАБОТОДАТЕЛИ.

Схемата „Младежка заетост" дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа.

Ще бъдат покрити разходите за:

възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване не се покриват от схемата и остават за сметка на работодателя.

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на младежа по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Разбира се, по схемата има много детайли и подробности, които съвместно ще преодолеем. Винаги сме на среща за разговор по телефон, среща при нас в Бюрото по труда, както и да Ви посетим на място.

На страницата на Агенция по заетостта www.az.government.bg в рубриката „Оперативна програма РЧР 2014-2020" може да се намери всичко по схемата, в т.ч. документи за кандидатстване по етап 2, стартирал на 25.05.2015г.

За участие в информационния ден не е необходима предварителна регистрация.

Можете да се свържете с нас, както и да получите допълнителна информация на телефони 042/697545, 042/697546, 0882/824767.

Очакваме Ви! Дирекция „Бюро по труда" – Стара Загора

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...