Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие

eslogo BG-center

Социалната икономика и социалното предприемачество

Социално предприятие означава предприятие, което, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начини предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост.

Социалното предприемачество дававъзможност за привличане на ресурси и създаване на общности и групи за решаване на определени казуси, какъвто е трудовата/социалната изолация.

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие.

В рамките на проект "Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкире ресурси" и Европейския социален фонд, фирма Керос ЕООД създаде ново социално предприятие за строително-монтажни дейности в град Поморие. Проектът се изпълнява в партньорство със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

Новосъздаденото социално предприятие предоставя възможност за заетост и обучение в работна среда за лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица с което им се даване само възможност за работа, но и за устойчиво интегриране на пазара на труда.

Предоставянето на умения за работа и трудов опит е от ключово значение за бъдещото развитие на участниците и преодоляване на социалната изолация. Работата с лица, които не са желани от другите работодатели, не притежават необходимите знания и умения и/или са загубили своята мотивация за търсене на заетост и професионална реализация е основна задача на социалното предприятие.

Средствата за постигане на поставените цели и социален ефект от дейността са разделени в две основни направления- бизнес модел и социална дейност.

- Бизнес моделътвключва в себе си създаването но жизнеспособно предприятие в структурата на Керос, което е от особено значение за успеха на начинанието, доколкото сектор Строителство е обект на не малко регулаторни и регистрационни режими и стартирането от нулата на подобна дейност изисква големи първоначални инвестиции.

Текущият персонал с опит ще се включи както в изпълнението на проекта, така и в дейността на социалното предприятие по принцип.Доброто име на фирмата и създадените контакти с клиенти от региона, гарантира осигуряването на заетост и приходи за социалното предприятие, което еот ключово значение за устойчивостта на постигнатото по проекта и продължаване на работата с целевата група и след края на финансирането от ОП РЧР.

Основните услуги, които предлага социалното предприятие са саниране, външна изолация, обновяване на фасада и тераси, монтаж на водосточни тръби, подмяна/поставяне на дограма, боядисване, комуникации, обезопасяване, замазки, зидария, полагане на декоративни елементи. Така избраните услуги са допълващи и реално социалното предприятие може успешно да играе ролята както на изпълнител, така и на подизпълнителна други строителни предприятия в региона.

- Социалната дейност включва конкретна работа с представители на целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в посока предоставяне на психологическа подкрепа, мотивиране, обучение на работното място с наставник, осигуряване на работа, а не на социални помощи.

Към конкретния момент, се създаоха възможности за заетост на местното население - особено за онези, изолирани от пазара на труда и в риск от социално изключване. 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда се включиха в заетост за период от 11 месеца, които придобиха ценни преносими умения чрез осигурената възможност за обучение от определения наставник с опит в професията, които са в съответствие с промените на пазара на труда.

Линк към оргиналаната публикация.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...