Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг на 06.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

        На основание Заповед 10-00-2262/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

  1

гр. Ст.Загора, ПИ68850.514.81

УПИ III-общ. в кв.152 „В.Левски”

200

100 000

10 000             

     5 000          

  2

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.514.82  

УПИ IV-общ. в кв.152 „В. Левски”

490

352 800

50 000

 20 000

  3

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.503.1009

УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане”

   1 488

600 000

60 000

30 000

4

гр.Стара Загора, ПИ 68850.518.539

УПИ Iодо, кв.412а

        7 993          

1 600 000

300 000

80 000

5

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.738

УПИ VIII 305 в кв. 650 „Железник”

409

55 000

6 000

3 000

6

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.737

УПИ IX 305. в кв.650 „Железник”    

           406

55 000

 6 000

 3 000

  7

 гр.Стара Загора, ПИ 68850.522.5215, УПИ XII5215, кв.5, ”Индустриален”

363

25 500                                                                                                                               

 5 000

2 000

 8

гр.Стара Загора, ПИ 68850.522.5216, УПИ XIV5216, кв.5, ”Индустриален”

194

13 600

3 000

1 000

9

гр.Стара Загора, ПИ 68850.523.4004

УПИ CCXLII4004,  кв.13 „Индустрия”

1 853

150 000

      40 000

10 000

10

гр.Стара Загора, ПИ 68850.517.1606

УПИ I625 кв.4 ”Голиш”

           417          

12 100

4 000

1 000

11

гр.Стара Загора, ПИ 68850.521.335, УПИ VІІобщ., кв.6 „Зора”

440

20 000

     5 000

        1 000

12

гр.Стара Загора, ПИ 68850.521.1552

УПИ VIIIобщ. кв.26 ”Зора”

343

      12 000

        4 000

1 000

13

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.272

УПИ IXобщ, кв.29, кв. „Зора”

480/501

19 500

5 000

2 000

14

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.359

УПИ XIобщ, кв.29, кв. „Зора”

360

13 500

4 000

1 000

15

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.360

УПИ XII общ, кв.29, кв. „Зора”

340

13 500

4 000

1 000

  16    

Землище гр.Стара Загора, м. „Гьоновец”, ПИ № 302.965

4 156

16 000

5 000

2 000

17

Землище гр.Стара Загора, м. „Сараджейката”, ПИ № 302.927

565

2 260

600

200

18

Землище гр.Стара Загора, м. „Сараджейката”, ПИ № 302.931

808

3 230

1 000

200

19

Землище гр.Стара Загора, ПИ 68850.115.940,  местност ”Кольо Ганчево”

3 821

140 000

30 000

7 000

20

Землище гр.Стара Загора, ПИ 303.260,  местност ”Клисаджик”

728

5 000

2 000

300

   21

с. Петрово,

УПИ Iодо, кв.21,

6 000

30 000

8 000

3 000

22

с.Маджерито,  

УПИ IIIобщ., кв.4

800

6 000

        2 000

           400

23

с.Маджерито,  

УПИ IVобщ., кв.4

920

7 000

        2 000

500

24

с.Ракитница,  

УПИ IVобщ., кв.34

728

7 000

2 000

500

25

с.Ракитница,  

УПИ XII4, кв.34

951

9 000

3 000

600

26

Землище с. Змейово, м.„Ханчето”,

ПИ № 085072    

1 960

19 000

5 000

2 000

27

Землище с. Змейово, ПИ 000093,  местност ”Шумата”

120 469

108 400

20 000

6 000

28

Землище с. Змейово, ПИ 000094,  местност ”Шумата”

5 419

4 800

1 000

300

29

Землище с. Змейово, ПИ 000109,  местност ”Здравите ливади”

58 991

53 000

10 000

        3 000

30

Землище с. Ново село, ПИ 010138,  местност ”До село”

903

6 500

2 000

400

31

Землище с. Сладък кладенец, ПИ 166015,  местност ”Трапищата”

6 486

4 500

1 000

300

 

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2013 г. ОТ 10.00ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 04.11.2013 год. вкл. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 04.11.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...