Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг на 11.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

       На основание Заповед 10-00-2263/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

1

Землище с. Калояновец   ПИ  000377

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище

90 000

260 000

      50 000

15 000

2

Землище с. Калояновец   ПИ № 000387

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище, заедно с находящите се в него съоръжения

81 893

    400 000

    100 000

20 000

3

Землище с. Колена, м. „Бакой чал”

ПИ № 044013

7 651

10 000

3 000

1 000

4

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024045

742

530

100

50

5

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024056

1 919

1 300

400

100

6

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024114

450

320

50

20

7

Землище с. Лясково, м. „Голям сулуджак”

ПИ № 005039

1 876

1 400

400

100

8

Землище с. Малка Верея, м. „Атюрен”

ПИ № 105003

2 000

24 000

6 000

2 000

9

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ  № 048021

3331

15 000

5 000      

   1000

10

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ № 048111

8784

40 000

10 000

2 000

11

Землище с. Могила, м. „Боздугановски път” ПИ № 023007

1 105

1 300

400

100

12

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000006    

        886

700

200

50

13

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000286    

189           

160

50

10

14

  Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 000132

773

600

200

50

15

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009036

1 000

800

200

50

16

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009092

1 500

1 500

500

100

17

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009093

1613

1 600

500

100

18

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000758

1040

1 100

300        

100

19

Землище с. Оряховица,  м.„Големите мараши”, ПИ № 000247

246

250

50

20

20

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000301

234

250

50  

20

21

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000305

587

550

100

50

22

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000333

         4454

6 000

2 000

500

23

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 001323

443

400

100

50

24

Землище с. Оряховца, м. „Зад курията”

ПИ № 000251

1397

1 200

300

100

25

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000260

1030

800

200

50 

26

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000396

482

350

100

30

27

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000268

699

500

100

50

28

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака ”

ПИ № 000374

1346

1 300

300        

100

29

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000376

228

250

50

20

30

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”ПИ № 000617

911

900

200

50

31

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000624

3110

3 200

1000

200

32

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000625

1957

2 000

500

100

33

Землище с. . Оряховца, м. „ Корийски път  ПИ № 000631

391

400

100        

50

34

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”  ПИ № 000633

983

900

200

50

35

 Землище с. Остра могила, м.„Боджука”,” ПИ № 114019 /повторен търг/

118

400

100

50

36

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”,”ПИ № 114045

810

2 500

1000

200

37

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”, ПИ № 114046

346

1 100

300

100

38

Землище с. Хрищени, м. „Хана”

ПИ № 072015

1 057

900

300

50

39

Землище с. Хрищени, м. „Шамлийски път” ПИ № 122007

407

330

50

20

40

Землище с. Хрищени, м. „Дрянова кория” ПИ № 132005

3 999

4 000

1 000

200

41

Землище с. Хрищени, м. „Джондрата”

ПИ № 145001

7 900

9 000

3 000

1 000

42

Землище с. Хрищени, м. „Бедечка”

ПИ № 152016

965

1 000

300

100

43

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180030

1 706

7 000

2 000

500

44

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180031

1 156

7 500

2 000

500

45

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180032

1 263

8 000

3 000

500

46

Землище с. Хрищени, м .„Бахчалъка”

ПИ № 212.220

428

800

200

50

За имот № 35 - ПИ № 114019 в м.„Боджука” землище с. Остра могила търгът е повторен.

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.11.2013 г. ОТ 10.00ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 11.11.2013 год. вкл.в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 11.11.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на бизнес-планове, маркетингови стратегии; 

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...