На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект 

DeCarbTRACER

 

 

 

 

 

На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект  “Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работно заглавие DeCarb, по който Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е водеща организация.

Бюлетин №4 по проект DeCarb

Бюлетин №4 по проект DeCarb вече е тук. Акцентите:

- Peer Review в Стара Загора;

- Работно посещение в енергийното сърце на България;

- Енергийната стратегия на Румъния до 2030 г.;

- Трета среща на заинтересованите страни в Котбус;

- Среща на тема "Справедлив преход", Мерида.

Целият бюлетин №4 четете тук.

For English version of DeCarb's 4th newsletter click here.

2020 04 27 DeCarb Newsletter4 v2 0001

Трети бюлетин по проект DeCarb

В третия бюлетин по проект DeCarb четете:

- Актуални събития в рамките на проект DeCarb;

- Въглищни региони в преход - пето и шесто заседание на работната група;

- Олборг като национален"зелен" център на Дания;

- Събитие Агора 2019;

- Учебно посещение в Лужиция.

For the English version of the 3rd newsletter of DeCarb please click here

2019 11 15 DeCarb Newsletter3v3BG 0001

 

На 10 юни Euractive  организира виртуална конференция на тема Европейска енергийна декарбонизация

На 10 юни Euractive  организира виртуална конференция на тема Европейска енергийна декарбонизация: климатичен неутралитет на ЕС до 2050 г., чрез "зелено" възстановяване на икономиките.

Основната дискутирана тема бе - Декарбонизирането на енергийния сектор в Европа до 2050 г. като амбициозна, но постижима цел. Новата реалност, породена от кризата на COVID-19, засилва необходимостта от привеждане в съответствие на климатичните цели на Европейската Зелена сделка с така необходимите усилия за икономическо възстановяване за изграждане на по-устойчива, стабилна и устойчива икономика на ЕС.

АРИР-Стара Загора получи одобрение за нова идентифицирана добра практика от България в рамките на проект DeCarb

DeCarb  EU FLAG CMYK

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора като водещ партньор от консорциума на проект DeCarb (9 партньора от осем страни в ЕС), получи одобрение за идентифицирана втора добра практика от България в рамките на проекта. Именно броят локализирани добри практики е една от ключовите цели на проекта с цел насърчаване на обмяната на полезен опит в регионите в Европа.

Добрата практика, която е отличена като успешна за прилагане и в други страни и региони в ЕС е един български стартъп проект, който произвежда печки на дърва, които имат изключително малък екологичен отпечатък.

Добрата практика бе посочена от АРИР-Стара Загора, именно чрез участие на създателят на стартъп проекта в групата на местните заинтересовани страни на DeCarb и качена в платформата за одобрение. В резултат на последвалото одобрение съществува реална възможност при интерес от други региони/страни в ЕС да бъде трансферирана успешно добрата практика, която води своето начало от България.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search