Бюлетин 1 2019 DeCarb

DeCarb         EU FLAG CMYK

В бюлетина ще прочетете: 

Доклад от откриващата среща на проекта DeCarb

Участие на партньори от проект DeCarb в откриване на платформа за чиста енергия.

Предстоящи дейности по проекта

 

Относно проект DeCarb

Рамката на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г. определя три основни цели за 2030 г .: най-малко 40% намаляване на емисиите на парникови газове (от нивата от 1990 г.); най-малко 27% дял за възобновяема енергия и поне 27% подобряване на енергийната ефективност. Въгледобивният сектор на ЕС осигурява работни места на около 240 000 души. DeCarb поставя за цел да се справи с предизвикателството за свързване на прехода към чиста енергия с растеж и създаване на работни места в региони на ЕС с интензивен въгледобив.