Проект DeCarb е одобрен за допълнителна година проектни дейнсти

Екипът на Арир Стара Загора с радост споделя, че DeCarb е единственият проект от 3-тата покана на Interreg Europe, който е одобрен за 1 година за допълнителни проектни дейности, свързани с пандемията Ковид-19. Ето защо консорциумът се събра на 14 декември 2021 г., за да даде начало на допълнителната проектна година. 

4

В рамките на допълнителните дейности консорциумът по проекта ще изготви важни документи, свързани с проучването на въздействието на COVID-19 върху декарбонизационните процеси в регионите, онлайн семинар за синергии за дигитална и зелена икономическа диверсификация, семинар за управление на риска при планиране на декарбонизация и устойчиви преходи чрез енергия гражданство, заедно с поредица от срещи на заинтересованите страни.

1

Консорциумът DeCarb очаква с нетърпение да започне предвидените дейности в подкрепа на прехода към чиста енергия в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища!

5