Шести бюлетин по проект DeCarb, финансиран по програма Interreg Europe

Шести бюлетин по проект DeCarb, финансиран по програма Interreg Europe е вече достъпен на български език ТУК

DeCarb 6Sem Newsletter