Седма среща на заинтересованите страни по проект Decarb, Interreg Europe

viber изображение 2022 03 14 17 16 20 154Срещата се проведе на 11.03.2022 (петък) от 09:30 до 12:30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Стара Загора при спазване на всички необходими изисквания и антиковид мерки, действащи към момента на провеждане на срещата. Предвид ограничените места в залата присъствено участваха само първите 20 потвърдили представители на поканените заинтересовани страни. За участие online беше споделен линк за регистрация и достъп след потвърждение. Общият брой участници беше 48. Сред тях имаше  представители на: местните власти от Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Гурково; Представителството на ЕК – Илин Станев и Миглена Цингова; ЕИБ – Николай Данев; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на енергетиката; КТ Подкрепа; КНСБ; ТЕЦ AES Марица Изток 1; ТЕЦ Марица Изток 2; ТЕЦ Контурглобал Марица Изток 3; бизнеса, представен от ТПП-Стара Загора и Клуб на Работодателя; науката – представена от  проф. Мирослав Карабалиев и доц. Емил Славов, заместник-ректори на Тракийски университет и проф. Дария Владикова, ИУПР, както и СФ на Софийски университет; НПО, представени от ЦИД, За Земята, Институт за енергиен мениджмънт и др.

Срещата беше открита от заместник областния управител арх. Банко Банов, който проследи с интерес представените презентации и взе участие в дискусиите в първия панел.

Срещата се проведе съгласно предварителната Програма, като в началото Илин Станев подчерта, че ЕК не отсъпва от поставените цели на Зелената сделка, а напротив – насърчава още по-задъллбочени изследвания и иновации във ВЕИ за постигне климатична неутралност и независимост от внос на енергийни източници.

В първия панел Иван Цанков, изпълнителен директор на ТЕЦ AES Марица Изток 1 представи Окончателният доклад на Compass Lexecon за Американската търговска камара в България на тема: ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ. След представянето започна дискусия по представения материал, като беше подчертана необходимостта с подобен аналитичен инструмент, чрез който регулярно да се генерират и анализират модели за енергийния микс в страната, да разполагат институциите на  национално ниво. Д-р Мария Трифонова, СФ, СУ/ЦИД подчерта, че такъв и нструмент се разработва по проект, финансиран по програма Horizont 2020 с участието на ЦИД и който ще бъде достъпен и без такса за ползване. Дискусията продължи в посока за важността при постигане и запазване на баланса между ползването на местните лигнитни находища, които гарантират сигурността на доставката на енергия и други енергийни източници като ВЕИ и внос на суровини.

Олег Столов представи възможности за използването на местните лигнитни находища както за продължаващо производство на енергия по устойчив начин, т.е. с баланс на СО2 емисиите, производтсво на хумус, торове и др., които да осигурят и работни места и приходи в местната икономика. Проф. Владикова представи потенциалът на региона за производтсво на енергия от слънце и зелен водород, като допълващо производтсво, който има своите консуматори в региона – Неохим и Лукойл, както и потенциалът за износ.

В последвалата дискусия участниците в събитието наблегнаха на спешната необходимост региона да има своя позиция по темата с енергийния преход, която да отразява и визията на региона за развитие в следващите години. Арх. Банов подчерта, че за тази цел е необходимо създаването на работна група, включваща представители на участниците в срещата, тъй като Областна администрация не разполага със собствен капацитет. Участниците напомниха на арх. Банов за подписаното от всички тях предложение за създаване на ПК по въпросите на Зелената сделка към ОСР. Арх. Банов каза, че не е запознат и поиска въпросното предложение да му бъде изпратено отново на елетронна поща, което беше направено от д-р Румяна Грозева в рамките на деня.

Във втория панел фокусът беше върху възможностите за финансиране, представени от PWC, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ЕИБ. Участниците в срещата поставиха въпроса за забавянето на изготвянето на ТПСП, който е основният финансов инструмент за региона и подчертаха, че тези средства са за хората в региона, а забавянето намалява възможните проекти за финансиране, тъй като инфлацията „изяжда“ част от финансовите ресурси. От МЕ и МРРБ отговориха, че ТПСП е обвързан с ПВУ и докато той не бъде одобрен от ЕК, няма как да бъде одобрен и ТПСП. Но от МРРБ подчертаха готовността си да стартират приема на проектни предложения веднага след одобрението на ТПСП, тъй като имат готовност и необходимия капцитет за това. От страна на участниците беше подчертана необходимостта от готови проектни фишове, каквито няма и това е проблем още от началото на членството на страната ни в ЕС.

Г-н Данев, ЕИБ, в презентацията си разгледа няколко възможни финансови инструмента за регионите в преход, като сподели, че България за пореден път не е участвала в поканата за предложения за Модерназиционния фонд, който е одобрил пороекти за 1 000 000 000 евро.

В края на срещата модераторът, д-р Румяна Грозева благодаря на панелистите и участниците в срещата и подчерта ангажираността на АРИР – Стара Загора по темата, както и готовността на екипа й да работи със заинтересованите страни в изграждане на визия и търсене на устойчиви и работещи решения.

Линк към записа на срещата е достъпен ТУК.

Презентациите са достъпни тук:

Олег Стоилов - ТПП Стара Загора

Николай Данев - ЕИБ

Иван Цанков - AES