Д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора представи проект DeCarb по време на кръглата маса „Региони и структурни промени в светлината на справедливите стратегии за преход и декарбонизация“

Screenshot 10На 11 юни 2021 г.  д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора представи проект DeCarb по време на кръглата маса „Региони и структурни промени в светлината на справедливите стратегии за преход и декарбонизация“, организирана от програма ESPON. Събитието бе домакина на експерти, които споделиха опит и практики по пътя на декарбонизацията и справедливия преход, които ще бъдат адаптирани в плана за справедлив преход на Стара Загора. Специален фокус бе насочен към индустриалната зона Загоре, която е една от основните инициативи на местната власт за привличане на нови инвестиции в региона и Европейският цифров иновационен хъб Загоре като доставчик на дигитализация и иновации за бизнеса и публичните институции.

Благодарим на Михаела Динева за работа й като координатор на проекта, на целия екип на АРИР - Стара Загора, водещата организация на проект DeCarb, на всички партньори за силно партньорство, както и на Interreg Europe JS за подкрепата им!

Презенатциите от събитието са достъпни на английски език ТУК