На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект 

DeCarbTRACER

 

 

 

 

 

На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект  “Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работно заглавие DeCarb, по който Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е водеща организация.

Проектът е съфинансиран по програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%). Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високоинтензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030. https://www.szeda.eu/bg/projects.html

В процеса на работа по проекта АРИР установи тясно партньорство с "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ), чиито дейности са насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. ЧИЕЦ е партньор по проект TRACER, който цели да подкрепи европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система.  Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020. https://tracer-h2020.eu/

В резултат на съвместната работа на двете организации и допълващите се сфери на интервенция на изпълняваните от тях проекти, АРИР-Стара Загора и ЧИЕЦ организираха съвместно посочената  работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които двата проекта ни предоставят, дискусия по представените добри практики и възможностите им за прилагане на място, идентифициране на следващи стъпки, насочени  към устойчивото развитие на региона с хоризонт от 15 години .

Събитието протече в конструктивен диалог между участниците, сред които: представители на Мини Марица Изток ЕАД, AIS ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, TЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3, Института за енергиен мениджмънт, представители на местните власти от региона, научни среди, бизнеса в лицето на ТПП-Стара Загора и Клуб на работодателя, синдикални организации. Онлайн от Лондон участие взе и Юлиян Попов, Европейска климатична фондация.

На срещата Българският клъстър за биотехнологии представи възможности за развитието на региона като водещ в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП чрез развиване на производства с висока добавена стойност. Тези възможности бяха обсъдени на предварителна работна среща с ръководтсвото на Тракийски университет, чийто мултидисциплинарен профил, уникален за България, обединява основните научни направления на науката за здраве и живот.

Също така екип на Нуклеон Консултинг ООД и Института по инженерна химия на БАН представиха технология за прозводства на ел-енергия именно от въглищата на Маришкия басейн, със силно редуцирани емисии СО2 и производство на суровини за вторични производства.

За повече информация:

Д-р Румяна Грозева, 087 90 21 999, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Михаела Динева, 088 826 02 76, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

София Савова, 087 90 21 998, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Тук можете да намерите прессъобщението в PDF