Заключителен семинар по проект GPP4Growth

1622544817251

Тъй като GPP4Growth е в своята финална фаза, екипът на АРИР – Стара Загора Ви кани да участвате в заключителния семинар по проекта. Събитието има за цел да представи постигнатите в рамките на проекта резултати – напредъка в изпълнението на изготвените в рамките на проекта Планове за действие и настъпилите промени и подобрения в прилаганите политики в сферата, настъпили в резулат от изпълнението на проекта. Съобразно епидемичната обстановка, събитието ще се проведе онлайн на 28.06.2021 г.

Регистрацията за събитието вече е отворена и досъпна за заинтересованите страни на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6am_ut2JII7amRnpaLfVHZZ93QBDkebGPx5ywR5vNOMr5gw/viewform?fbclid=IwAR05rtIUgog1_pa2wczFOLvhe--22-W3-B0L1rSOOejW59dPVXbq7-2adRo