2-ра партньорска срещапо проект GPP4Growth, 5th call

Втората среща по проекта се проведе успешно на 7 юни 2022 г. На срещата присъстваха всички партньори,аст от проекта. На срещата бяха обсъдени постиженията на консорциума до сега (Дейности A1, A2 и A3.1) . Водещият партньор предостави и графика на предвидените дейности за втория и последния семестър на проекта. (Дейности A3.2, A4 и A5).