GPP4Growth семинар в Милано

GPP4Growth A5 workshop

В разгара на лятото, екипът на АРИР - Стара Загора посети Милано, за да се включи в уъркшоп, посветен на спешните публични възлагания в рамките на проект GPP4Growth. 

20220707 173455

Организиран от Регион Ломбардия, Италия, семинарът анализира как партньорите са се справили с пандемичната ситуация по време на ковид-19, обменяйки опит и добри практики. Основна цел на събитието бе да се постигне промяна на настоящите правила за обществени поръчки, включително управление на риска в публичните политики, за да се вземат предвид потенциални периоди на криза.

20220708 100438

Благодарим на организаторите за информативния семинар, който сложи край на допълнителните дейности по проект GPP4Growth в рамките на петата покана по програма Interreg Europe, посветена на въздействието на ковид-19.