Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Международна работна среща организирана от АРИР-Стара Загора бе посочена като добра практика в рамките на ЕС

GPP4Growth EU FLAG 2Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи признание за своята работа. Международна работна среща, която генерира нулев отпадък като събитие беше публикувана като добра практика в платформата на програмата INTERREG Europe, която цели обмяна на полезен опит в рамките на ЕС.

В третия семестър на проекта GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe, като част от дейностите по проекта, AРИР-Стара Загора бе домакин на международна тематична работна среща по за прилагането на екологични критерии в зелените обществени поръчки в Стара Загора. Събитието продължи 2 дни (16-17 май 2018 г.) и всички партньори на GPP4Growth взеха участие с членове на техните заинтересовани групи и външни експерти. На 16 май, в допълнение към партньорите и техните заинтересовани страни, АРИР-Стара Загора покани местни заинтересовани страни от Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Изпълнителната агенция по околна среда, Националната агенция по горите и управляващия орган на една от оперативните програми в България, която е част от Министерството на икономиката.

Това създаде възможност за обмяна на опит на много високо ниво, като включи лица, вземащи решения на национално равнище, с външни експерти и заинтересовани страни от страните партньори. За да се даде добър пример АРИР-Стара ЗАгора, като партньор по проекта избра външен експертен опит за организиране на събитието и в договора беше посочено, че трябва да бъдат включени мерки, за да може международната среща да бъде събитие с нулеви отпадъци. Това включваше ядливи чаши за кафе, без пластмасови и хартиени чаши, а използването на хартия беше сведено до възможно най-ниската степен с цел генериране на нулев отпадък. Събитието е пример за предстоящи конференции, които могат да почерпят опит от АРИР-Стара Загора при желание за организация на събития, които не оказват негативно влияние върху околната среда.

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е партньор по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите", финансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва и девет партньора от девет страни-членки на ЕС (Гърция, Италия, Полша, Белгия, Испания, Латвия, България, Ирландия и Малта).

Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на местните власти и институциите за внедряването на политики, които водят до ефективно използване на ресурсите и популяризират еко-иновациите и „зеления" растеж чрез ефективното прилагане на зелени обществени поръчки. Проектът цели да бъдат увеличени със 7% броят на компаниите в регионите от партньорския консорциум, които вземат под внимание екосъобразните фактори и правят разходи в тази насока при производството на стоки, извършването на доставки и предоставянето на услуги.

IMG 5771

IMG 5796

IMG 5839

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80