Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Предложение на АРИР-Стара Загора доведе до промяна на процедура по ПРСР 2014-2020

INNOGROWInterreg Europe logo QUADRI

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) допринесе за подобряването на условията за кандидатстване по мярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Това стана като следствие от участието на представител на АРИР-Стара Загора в тематична среща на "Национална селска мрежа", която беше насочена към предоставяне на препоръки и възражения относно публикуваните условия за обществено обсъждане по мярка 16.1. От екипът на АРИР-Стара Загора участва като представител Венелин Добрев, експерт международни програми и проекти, който има тригодишен опит в анализиране на внедряването на иновациите в селските райони като част от експертите работещи по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe.  

Конкретното предложение, което АРИР-Стара Загора направи и беше одобрено от управляващия орган на програмата за развитие на селските райони е свързано с ограничаващо условие за изпълнението на дейностите в рамка на мярка 16.1. Агенцията предложи да бъде уредено използването на закупените активи и оборудване в рамките на мярка 16.1 в рамките на повече от една локация, защото самото кандидатстване по мярката се осъществява от обединения на земеделски производители, научни институти и/или бизнес и неправителствени организации. Предложението уреди хипотезата закупените активи да бъдат разположени в различни локации, което би улеснило всички потенциални бенефициенти. 

Предложението беше одобрено единодушно от участниците в срещата на "Национална селска мрежа" и след това бе утвърдено от УО на ПРСР 2014-2020. Екипът на АРИР-Стара Загора формулира тази своя позиция още преди събитието на база на опита си по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, който стимулира подобряването на условията за внедряване на иновации от МСП в селските райони в България и ЕС. 

АРИР-Стара Загора с одобрен план за действие за насърчаване на иновациите в МСП в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe


INNOGROW EU FLAGСлед три години усилена работа като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, екипът на АРИР-Стара Загора представи и получи одобрение за „План за действие с мерки за стимулиране на вредряването на иновации в МСП". Планът за действие* беше валидиран от Министерството на икономиката и от Joint Secretariat (управляващият орган) на програма INTERREG Europe. Заложените в плана мерки са идентифицирани през последните 3 години от страна на екипа на АРИР-Стара Загора като добри практики, които могат да подобрят средата за развиване на иновативен бизнес у нас, като специален акцент на документ са селските райони в България.

Екипът на АРИР-Стара Загора представи проект INNOGROW на среща по проект за лидери в селското стопанство по програма „Еразъм +”

 INNOGROW EU FLAGВенелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи развитието на дейностите и резултатите от проект INNOGROW, съфинансиран от програмата INTERREG Europe по време на среща по проект "Entreprerurial Leaders in Action", която се проведе в Стара Загора на 20.06.

Венелин Добрев представи проект INNOGROW, проблемите, които проектът цели да реши, текущото развитие на дейностите по проекта и споделиха някои добри практики, които биха подобрили конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в селските райони. Той подчерта значението за земеделските производители за сътрудничество и затваряне на производствения цикъл. По думите му над 80% от иновациите идват от сътрудничество. Той даде като пример добри практики от Гърция и Италия, където хората са разбрали, че трябва да работят заедно, ако искат да оцелеят и да се развият.

Участие на АРИР-Стара Загора с участие в международно събитие като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe

INNOGROW EU FLAG 1Венелин Добрев от екипа на Aгенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара загора взе участие в груповата дискусия на събитието „Индустриалната стратегия на Обединеното кралство”, което беше организирано от Rural Enterprise UK в сградата на Urban Science, Университета в Нюкасъл на 27 март (сряда). Събитието започна с церемонията по откриването и представянето на различните аспекти на Индустриалната стратегия на Великобритания. След първите две сесии лекторите и участниците имаха възможност да обменят контакти в нетуоркинг панел.

Участие на АРИР-Стара Загора в церемония по награждаване на иновативни ферми от България в рамките на кампанията "Бъдещи лидери в селското стопанство"

INNOGROW EU FLAG 1

Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи развитието на дейностите и резултатите от проект INNOGROW, съфинансиран от програмата INTERREG Europe по време на церемонията по награждаването на иновативни ферми като част от кампанията "Бъдещи лидери на земеделието", която популяризира Общата селскостопанска политика на ЕС. Събитието се проведе в Сохо, София на 16.05 (петък).

Венелин Добрев представи проект INNOGROW, проблемите, които проектът цели да реши, текущото развитие на дейностите по проекта и споделиха някои добри практики, които биха подобрили конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в селските райони. Той подчерта значението за земеделските производители за сътрудничество и затваряне на производствения цикъл. По думите му над 80% от иновациите идват от сътрудничество. Той даде като пример добри практики от Гърция и Италия, където хората са разбрали, че трябва да работят заедно, ако искат да оцелеят и да се развият.

Информационен ден по проект INNOGROW се проведе в Стара Загора

INNOGROW EU FLAG 1Събитието се проведе на 25-ти мaрт (сряда) в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 22 местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, студенти от факултета и представители на регионалния бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта INNOGROW и иновациите в селските райони на МСП. В рамките на събитието бяха представени проблемите, пред които са изпратени МПС в селските райони, бариерите и стимулите пред внедряването на иновации и мерките, които ще бъдат предложени от АРИР-Стара Загора за увеличаване на възможностите за МСП в сеслките райони да внедряват иновации. След това се проведе дискусия за добрите практики на българските МСП в селските райони, които са възприели иновациите и добрите резултати от практиките.

Заключителна среща на местните заинтересовани страни в Стара Загора (България) за 6-ия семестър на проекта INNOGROW

INNOGROW EU FLAG 1На 21-22 март 2019 г. (четвъртък и петък) в курорта Старозагорски минерални бани беше организирана шестата и последна среща на местните заинтересовани страни по гореспоменатия проект. Целта на проекта INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Тематичната среща беше свързана с бъдещото прилагане на мерките в плана за действие, които ще подхранват иновациите в селските МСП в България и Европа.

Шести информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2019 година

Това е шестото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

 INNOGROW EU FLAG

Това съобщение представя поуките, извлечени от поредица от научни изследвания и дейности за обмен на експерти в INNOGROW, насочени към иновативния растеж на МСП в селските райони. По-конкретно в нея се разглеждат две специфични теми, свързани със създаването на благоприятни условия за МСП да възприемат иновативни технологии и практики във всички етапи на проектиране, производство и доставка на продукти. Първата тема, която се разглежда, е свързана с подкрепата, от която МСП се нуждаят с използването на патенти. Втората обсъждана тема е свързана с подкрепата, необходима на МСП при определяне на осъществимостта на внедряването на иновации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАЦИОННА ПОДКРЕПА НА МСП В СЕЛСКИ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

Предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса под формата на консултантска и техническа помощ се счита за ключов фактор за устойчивото развитие на МСП, което позволява на компаниите да повишат своята конкурентоспособност и капацитет за достъп до нови пазари. Мисията на първия междурегионален работен семинар „Центрове за подкрепа на иновациите", организирана от FLA в Леко, Италия, беше обмен на идеи и опит за създаване на центрове за подкрепа на иновациите и вдъхновение от успешни схеми за подкрепа на бизнеса.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

ТЕНДЕНЦИИ В ИНОВАЦИИТЕ В МСП СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЕВРОПА

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад дава преглед на настоящите тенденции в селската икономика в регионите, участващи в проекта INNOGRROW. По-специално, този кратък доклад е за работата на регионалните консултации на партньорите по проекта със заинтересованите страни в селските райони. Той възнамерява да стимулира интереса към регионалните тенденции за навлизане на иновациите и да даде възможност на политиците да извлекат полезни поуки за това как да пристъпят към подходите „отдолу нагоре" за насърчаване на иновативния растеж за МСП в селските райони на практика.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

КАКВО ПОДТИКВА МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДА ВНЕДРЯВАТ ИНОВАЦИИ?

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад представя основните моменти от проучвателната дейност на INNOGROW по отношение на факторите, които позволяват и бариерите за приемане на иновации от МСП в селските райони. Представените основни въпроси са извлечени от проучването, проведено от партньорите по проекта в техните региони. Целта на този доклад е да даде представа за настоящото ниво на иновационния капацитет на МСП в селските райони, факторите за стимулиране и пречките, които засягат капацитета на МСП в селските райони да инвестират в нови технологии и да участват в сътрудничество, съществуващи и потенциални ползи от приемането на иновации и въздействието на иновациите върху бизнес операциите.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

АРИР-Стара Загора получи одобрение за идентифицирани добри практики от България в рамките на проект INNOGROW

 INNOGROW EU FLAG

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи одобрение за идентифицирането на още две добри практики от България в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe. Именно броят локализирани добри практики е една от ключовите цели на проекта с цел насърчаване на обмяната на полезен опит в регионите в Европа. Като партньор по проекта, АРИР-Стара Загора е изпратила три добри практики, които улесняват достъпът на стартиращи и малки бизнеси до финансови средства.

Двете добри практики, които са отличени като успешни за прилагане и в други страни и региони в ЕС са под шапката на Българската Банка за развитие. Това са Национален Гаранционен Фонд и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.

ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

На базата на научноизследователските дейности INNOGROW, кратката информация за политиката предоставя резюме на конкретни препоръки за политиката по отношение на растежа на МСП в селските райони. Тези препоръки са резултат от анализ на темите, идентифицирани в хода на сравнителен анализ между случаите, събрани от партньорите по проекта в съответните им региони. Основните установени проблеми се отнасят до финансови ограничения, регулаторни рамки и научни изследвания и иновации. Целта на този доклад е да предостави на публичните органи кратък набор от насоки за това как да се създадат благоприятни условия за иновации в тази насока.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Иновативни бизнес модели за МСП в селски райони

 INNOGROW EU FLAGНа база на изследователските дейности по проект on INNOGROW, краткият доклад изследва иновативни бизнес модели в икономиките в селските райони. Целта на това резюме е да предаде полезни идеи на законотворците при плануването и прилагането на насърчителни мерки. Представени са най-важните бизнес модели за предприемачество сред МСП в селски райони, както и ключови фактори за внедряването им. След това се описват избрани случаи на успешни предприемачески истории, които да илюстрират значимостта на иновациите в организацията на бизнес стратегията и цялостния устойчив растеж в селските райони. 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Пети информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – февруари, 2019 година

Това е петото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

АРИР-Стара Загора получи одобрение за идентифицирана добра практика от България в рамките на проект INNOGROW

INNOGROW EU FLAGЕкипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора стана първият партньор от консорциума на проект INNOGROW (9 партньора от осем страни в ЕС), който получи одобрение за идентифицирана добра практика от България в рамките на проекта. Именно броят локализирани добри практики е една от ключовите цели на проекта с цел насърчаване на обмяната на полезен опит в регионите в Европа.

Добрата практика, която е отличена като успешна за прилагане и в други страни и региони в ЕС е мярката „Техностарт", която има три реализирани издания от Министерството на икономиката и е насочена към финансиране на бизнес идеите на студенти. След дискисуя с представител на инсититуцията беше получена необходимата информация и съгласие от Министерството да бъде качена добрата практика в платформата на INTERREG Europe.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В МСП В СЕЛСКИ РАЙОНИ - резюме с препоръки

 orgINNOGROW EU FLAG

Този бюлетин с препоръки представя 12 нови технологии, благоприятстващи иновативния растеж чрез улесняване на достъпа до нови пазари, създаване на нови работни места и повишаване на рентабилността. Тези технологии, както и техните възможности и бариери, бяха идентифицирани при анализа на входящите данни от партньорите по проекта INNOGROW и са представени тук заедно с избрани случаи на добри практики по отношение на технологичните иновации в контекста на икономиките в селските райони. Основание за това е да предостави на публичните органи и органите за управление на развитието на селските райони актуални данни за ролята на технологичните иновации в икономическата дейност в селските райони и конкретни препоръки за диверсифициране на стимулите за МСП в селските райони да приемат новаторски решения на различните етапи на производството, дистрибуция на продукти и контрол на качеството.  

ИЗТЕГЛЕТЕ БЮЛЕТИНА

Пета работна среща на местните заинтересовани страни по проект INNGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe

На 28.09.2018 (петък) от 11:00 в конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе петата работна среща със заинтересовани страни на местно ниво по горепосочения проект. Целта на проект INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на внедряването на иновации в МСП в селските райони, което да увеличи тяхната конкурентоспособност. На срещата присъстваха 16 експерти от финансови институции, академичните и научните среди, бизнеса и публичните институции.

Стартира прием по Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Краен срок: 20.08.2018 г. 17:30 ч.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на мярката:

1. Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;

2. Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;

3. Подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0ba16f08-05ff-464e-9194-69789d571e4f 

Четвърти информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2018 година

Уважаеми читателю,

Това е четвъртото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

Експерти от Стара Загора участваха в международна среща за обмяна на опит за прилагане на иновативни производствени процеси в рамките на проект INNOGROW

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

На 22.02.2018 (четвъртък) и 23.02.2018 (петък) в град Мантуа, Италия се проведе международна среща за обмяна на опит за прилагане, насърчаване и внедряване на иновативни производствени процеси в малките и средни предприятия в селските (МСП) райони заедно с експерти и местни заинтересовани страни от осем страни в Европа. Представители на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР)-Стара Загора и производителите на малиновото вино „Трастена" се запознаха с иновативни производствени практики от МСП в град Мантуа и неговите околности и почерпиха опит от спецификите на нормативната уредба на регион Ломбардия (Италия), които са приети с цел насърчаване на иновативните производствени процеси. Беше представена също възможността в платформата на портала INTERREG Europe да се представят добри практики за политики за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони в цяла Европа.

Експерти ще обсъждат в Стара Загора мерки за прилагане на иновативни производствени процеси в рамките на проект INNOGROW

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

На 23.03.2018 г. (петък) в Стара Загора в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще се проведе среща за обсъждане на мерки за прилагане, насърчаване и внедряване на иновативни производствени процеси в малките и средни предприятия в селските (МСП) райони заедно с експерти и местни заинтересовани страни от осем страни в Европа. Експерти от Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР)-Стара Загора ще представят иновативни производствени практики от МСП в град Мантуа (Италия) и неговите околности и полезен опит от спецификите на нормативната уредба на регион Ломбардия (Италия), които са приети с цел насърчаване на иновативните производствени процеси.

Трети информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – септември, 2017 година

Уважаеми читателю,

Това е третото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

Участие на АРИР-Стара Загора в научната конференция с международно участие „AGRICULTURAL SCIENCE, ECOLOGY AND BUSINESS FOR SMART GROWTH”

IMG 4388

Венелин Добрев от екипа на АРИР-Стара Загора взе участие в представянето на доклади на НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА, ЕКОЛОГИЯ И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", която се проведе в курорта Старозагорски минерални бани на 25-ти 26-ти май (четвъртък и петък) и бе организирана от Аграрния факултет на Тракийски университет. Събитието започна с церемония по откриването и пленарна сесия до обяд. Дневният ред на събитието бе разделен на открити сесии по сектори: наука на животните, наука за растенията, екология, околна среда и качество на храните, селскостопански техники и технологии. След като говорещите приключиха, имаше панел за дискусия и нетукоркинг между участниците в събитието.

Информационен ден по проект INNOGROW се проведе в Стара Загора

IMG 3949

Събитието се проведе на 3-ти май (сряда) в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 33 местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, студенти от факултета и представители на регионалния бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта INNOGROW и иновациите в селските райони на МСП. Дневният ред включваше представянето на две възможности за финансиране на иновативни бизнес идеи. В рамките на събитието бяха представени представители на Министерството на икономиката за представяне на финансирането за иновативни бизнес идеи - проектът "Техностнатарт" и представянето на конкурса "Климатичен старт" за "зелени" бизнес идеи. Решението за покана на представители на Министерството на икономиката за представяне на проекта „Техностарт" бе взето от екипа на АРИР-Стара Загора, тъй като темата за информационния ден и публиката на събитието бяха свързани с темата на проекта.

Call For Tender

SZREDA as a project partner in PGI00241 - INNOGROW has published the following Call for Tender according the ToR attached and Contract.

All offers have to be sent to the attention of Dr. Rumyana Grozeva at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. till 13/02/2017.

Втори информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2017 година

Уважаеми читателю,

Това е второто издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

Презентиране на проект INNOGROW на Агро Форум 2017 в Пловдив

pic 2

Венелин Добрев от екипа на АРИР-Стара Загора взе участие в презентациите за събитието трета страна Aгро Форум, който се организира в град Пловдив на 23-ти февруари (четвъртък). Събитието започна в ранния следобед с представяне на основен спонсор и организатор - Стабил Агро търговията. Дневният ред на събитието беше разделен в две основни теми - иновации в възможностите на селскостопанския сектор и финансиране от страна на ЕС за МСП икономиката в селските райони. След високоговорителите завършени имаше мрежи част с дискусия.

В първата част на събитието, наречена "Нови тенденции в селското стопанство" се представиха иновации в областта на селското стопанство с две лекции и представянето на проекта INNOGROW. Първата лекция бе за иновативни начини за поливане на полета, ферми и култури чрез използване на нови видове водни помпи и подземно поливане със специални маркучи. Втората лекция беше за иновативни начини за засаждане и отглеждане на овощни дървета и поддържане на висок добив през годините.

INNOGROW Interreg Europe logo QUADRI

След двете лекции Венелин Добрев представи проекта INNOGROW, проблемите, които проектът има за цел да реши, сегашното развитие на проектите дейности и сподели някои добри практики в областта на приемането на иновативни бизнес модели от селските МСП. След презентацията имаше кафе-пауза, която се превърна в дискусия, в която хора от публиката споделиха своя опит по отношение на инвестиции и насърчаване на иновациите в селските МСП.

Втората част на събитието бе фокусирана около различните видове финансиране, което е достъпно за МСП в селските райони в България. Що се отнася до финансирането на иновациите специално внимание беше обърнато на програмата Хоризонт 2020 и възможностите, които тя предлага.

След събитието имаше коктейл и дискусия, на която хора от публиката се срещнаха с леторите. Един специфичен проблем за България, който беше засегнат от бизнесмен е, че в страната все още няма финансиране от ЕС на разположение за определен тип бизнес в селските райони - развитие на публични или частни ловни дивечовъдни стопанства. 

Стара Загора получи добра оценка от Европейската комисия и Световната банка по време на съвместно събитие в града.

IMG 3596

Стара Загора получи добри оценки за развитието на икономиката, бизнеса и направените инвестиции от представители на Европейската комисия и Световната банка у нас.

„Много е окуражаващо да чуя какво се прави от ръководството на Община Стара Загора по отношение на икономическото развитие на района. Като регионален представител на Световната банка в България, за мен е важно да осигуря пълен достъп на вашата страна до всички възможности, които Банката предоставя. През миналата година разработихме нова стратегия и рамка за нашата съвместна работа“, заяви днес в Стара Загора, по време на дискусията „България през 2017 г.: възможности за растеж”, постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън.

Част от програмата на събитието бе и организираната обществена консултация по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe, като целите и резултатите на проекта бяха представени от изпълнителния директор на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, д-р Румяна Грозева. В презентацията си  д-р Румяна Грозева представи възможностите за внедряване на иновации на микро и малки фирми, развиващи дейност в селски общини. На форума, който се проведе в зала „П.Р. Славейков” на Община Стара Загора присъстваха още заместник кметовете Красимира Чахова и Иванка Сотирова, Председателят на Общинския съвет Емил Христов, представители на общините от областта, работодателски и бизнес организации, неправителствения сектор.

Икономическият съветник в представителството на Европейската комисия у нас Георги Янакиев представи препоръките към България в рамките на Европейския семестър, по отношение на бизнеса,борбата със сивата икономика, недекларирания труд, събираемостта на данъците и социалния сектор. Единият от проблемите пред икономическото развитие на България е недостига на работна ръка и Европейската комисия препоръчва прилагане на активни политики за ангажиране на младите хора.

„В Стара Загора има много инициативи за предоставяне на качествено образование на ромското население. Тук има добри практики, които могат да бъдат разпространении в други общини като добрър пример, за направеното тук“, каза още Янакиев.

По време на дискусията беше откроен фактът, че България е една от страните, които най-много се възползват от инструментите за подпомагане на малкия и средния бизнес, а област Стара Загора е на второ място след София по използване на финансовите инстументи за стимулирането му.

INNOGROW Interreg Europe logo QUADRI

Call For Tender

SZREDA as a project partner in PGI00241 - INNOGROW has published the following Call for Tender according the ToR attached.

All offers have to be sent to the attention of Dr. Rumyana Grozeva at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. till 31/05/2016.

Първи информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – септември, 2016 година

logo 2

logo

Уважаеми читателю,

Това е първото издание от поредицата информационнии бюлетини за проекта INNOGROW.

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

В активният линк в края на публикацията ще намерите пълният инфорамционен бюлетин, който описва цялостният контекст на проекта, неговите цели, както и последните събития и развитие по дейностите, свързани с проекта.

Информационните бюлетини ще се публикуват на всеки шест месеца. Чрез нашият уеб сайт, уеб сайта на проекта и информационните бюлетини ще имате възможност да следите прогреса на проекта и постигнатите резултати.

Разгледайте 1-ви информационен бюлетин.

Материали от първа работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите на INNOGROW

logo 2

logo

На 27/09/2016 г. във връзка с изпълнението на проект INNOGROW беше проведена първата работна среща с идентифицираните заинтересовани страни на национално и регионално ниво: Министерство на икономиката, Областна администрация, Тракийски университет, Търговско промишлена палата-Стара Загора, Общините Стара Загора, Раднево, Николаево, Гурково, Опан, Братя Даскалови, банкови и финансови институции от региона, работодатели в областта на селското стопанстово. На срещата бяха разгледани казусите, довели до подготовката на проекта и целите, които изпълнението му си поставя, както и партньорството, в което ще се реализира. Бяха споделени мнения от различните участници, част от които подкрепят разгледаните казуси.

Виж повече за проект INNOGROW

Дейност A1.2: Събиране на добри практики на развиващите се бизнес модели на МСП от селските райони

Първа работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите на INNOGROW

logo 2

logo

Във връзка с изпълнение на проект INNOGROW екипът на АРИР организира първата работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които горецитираният проект предоставя.

Събитието ще се проведе на 27.09.2016 (сряда) от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Стара Загора и е отворено за всички заинтересовани страни.

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните и регионалните власти, бизнеса и организации, работещи за подобряване на бизнес-климата и развитието на предприемаческата екосистема в региона.

Проучване с цел на обмяна на добри практики в проекта INNOGROW

innogrowinnogrow-logo

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е партньор по проект „INNOGROW - Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на МСП от селските райони”, финансиран по програма “INTERREG  ЕUROPE”.  Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони чрез внедряване на технологии и иновационни бизнес-модели, като насърчи създаване и прилагане на релевантни политики на регионално ниво.

Регионите, които са част от INNOGROW, играят важна роля в така планираната подкрепа за модернизацията на вече съществуващите малки и средни предприятия в селските райони и разпространението ѝ сред нови иновативни стартиращи предприятия (start-up). Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните и регионалните власти, бизнеса и организации, работещи за подобряване на бизнес-климата и развитието на предприемаческата екосистема в региона.

В тази връзка екипът на АРИР ви кани да участвате в проучване с цел на обмяна на добри практики в две основни направления на проекта – намиране на добри практики при внедряване на нови технологии в дейността на фирмата и добри практики при внедряване на иновативни бизнес модели за предприятието. В проучването могат да участват всички малки и средни предприятия на територията на страната, които са регистрирани в селкски район и да отговарят на едно от двете направления на въпросниците.

Самите въпросници можете да намерите тук:

Въпросник за МСП от селски райони, които са внедрили нова технология - можете да изберете вариант на български от горния десен ъгъл от падащото меню.

Въпросник за МСП от селски райони, които са внедрили иновативен бизнес модел

При възникнали въпроси можете да се обръщате към нашия екип на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или телефони: 042 60 50 07; 087 600 18 40.
Лице за контакт: Венелин Добрев.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80