Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Услуги

Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други програми

 • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;
 • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;
 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;
 • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;
 • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;
 • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС;
 • Разработване на задания и технически спецификации;
 • Изготвяне на тръжни предложения;
 • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;
 • Разработване на бизнес-планове, маркетингови стратегии; 
 • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;
 • Обучения по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);
 • Услуги по разработване и поддръжка на уеб-страници;

Услуги за МСП

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора предоставя на своите клиенти следните услуги:

 • Консултантски услуги - разработване на фирмени профили и рекламни брошури; представяне на фирми, разработване на бизнес планове, финансови, правни и счетоводни консултации и др.
 • Информационни услуги - справки за адреси на фирми, закони, наредби, стандарти, мита и данъци; икономическа информация; възможности за кредитиране; електронна поща и Интернет, търсене в Интернет, представяне на фирми на Интернет страницата на АРИР.
 • Офис услуги - копиране, разпечатване, електронна поща, факс, преводи, бизнес кореспонденция, предоставяне на офис пространство и др.

АРИР Стара Загора съдейства на малките и средни предприятия в региона при оказване на експертна помощ от чужди консултанти-доброволци като регионален партньор на:

 • Канадска програма за консултантска помощ (CESO);
 • Холандска програма за предоставяне на консултантски услуги (NMCP);
 • Програма на германското правителство за експертна помощ (SES);
 • Американски програми IESC, VOCA,CDC в рамките на Консорциум FLAG.

Услуги за общини и други организации

Като посредник между местните власти и бизнес средите, Агенцията работи в тясно сътрудничество с общинските власти и областната администрация като:

 • участва в подготовката и осъществяването на проекти за икономическо развитие;
 • разработва стратегии за развитие на общините;
 • участва в разработването на Областния план за регионално развитие и Плана за развитие на Южен Централен район
 • представя и популяризира възможностите на общините и региона на национални и международни форуми;
 • организира срещи и дискусии за обсъждане на обществено значими проблеми;
 • организира обучение на общински и областни служители;
 • подпомага изграждането на агенции и центрове за развитие на общини – в резултат на натрупания опит и повишени възможности Агенцията е търсен партньор и консултант при изграждане и развитие на центрове и агенции (Димово, Долна Митрополия, Никопол, Николаево, Габрово, Велико Търново и др.). От началото на 2002 г. към Агенцията функционират 3 Центъра за насърчаване на предприемачеството в общините Гълъбово, Раднево и Чирпан.

Обучение

2------cimg2548АРИР – Стара Загора предлага следните курсове и обучения:

 • за МСП – бизнес планиране, управление на малка фирма, маркетинг, умения за продажби, обслужване на клиенти, електронна търговия и други.
 • за безработни – стартиране на собствен бизнес, преквалификация (компютърна грамотност, застрахователно дело, професионални умения и др.)
 • за квалификация - специализиран английски език (бизнес, банково дело), компютърно обучение, работа с Интернет, машини и съоръжения, земеделски земи и др.;
 • за общини и държавни служители, за НПО) - разработване на предложения за проекти; управление на проекти; финансово управление на НПО; организация на дейността в центрове за развитие на общини; подобряване обслужването на гражданите
 • за чужди организации – обучения в България в сферата на местното самоуправление, местното икономическо развитие и други специализирани сфери.

Услуги

 • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;
 • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;
 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;
 • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;
 • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;
 • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС;
 • Разработване на задания и технически спецификации;
 • Изготвяне на тръжни предложения;
 • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;
 • Разработване на бизнес-планове, маркетингови стратегии; 
 • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;
 • Обучения по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);
 • Услуги по разработване и поддръжка на уеб-страници;
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

  И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80