Информационен ден по проект INNOGROW се проведе в Стара Загора

INNOGROW_EU_FLAG_1.jpgСъбитието се проведе на 25-ти мaрт (сряда) в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 22 местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, студенти от факултета и представители на регионалния бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта INNOGROW и иновациите в селските райони на МСП. В рамките на събитието бяха представени проблемите, пред които са изпратени МПС в селските райони, бариерите и стимулите пред внедряването на иновации и мерките, които ще бъдат предложени от АРИР-Стара Загора за увеличаване на възможностите за МСП в сеслките райони да внедряват иновации. След това се проведе дискусия за добрите практики на българските МСП в селските райони, които са възприели иновациите и добрите резултати от практиките.

Те бяха последвани от дискусионна част, а Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора беше на разположение за коментари и въпроси. Основните проблеми, изтъкнати от аудиторията, бяха големият брой административни изисквания при участието в някои програми за стартиращи фирми. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, зададени по време на информационния ден.

Събитието бе модерирано от д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора. 

55492825 402953973865603 762843806178895

Заключителна среща на местните заинтересовани страни в Стара Загора (България) за 6-ия семестър на проекта INNOGROW

INNOGROW EU FLAG 1На 21-22 март 2019 г. (четвъртък и петък) в курорта Старозагорски минерални бани беше организирана шестата и последна среща на местните заинтересовани страни по гореспоменатия проект. Целта на проекта INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Тематичната среща беше свързана с бъдещото прилагане на мерките в плана за действие, които ще подхранват иновациите в селските МСП в България и Европа.

СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

 INNOGROW EU FLAG

Това съобщение представя поуките, извлечени от поредица от научни изследвания и дейности за обмен на експерти в INNOGROW, насочени към иновативния растеж на МСП в селските райони. По-конкретно в нея се разглеждат две специфични теми, свързани със създаването на благоприятни условия за МСП да възприемат иновативни технологии и практики във всички етапи на проектиране, производство и доставка на продукти. Първата тема, която се разглежда, е свързана с подкрепата, от която МСП се нуждаят с използването на патенти. Втората обсъждана тема е свързана с подкрепата, необходима на МСП при определяне на осъществимостта на внедряването на иновации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Шести информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2019 година

Това е шестото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАЦИОННА ПОДКРЕПА НА МСП В СЕЛСКИ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

Предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса под формата на консултантска и техническа помощ се счита за ключов фактор за устойчивото развитие на МСП, което позволява на компаниите да повишат своята конкурентоспособност и капацитет за достъп до нови пазари. Мисията на първия междурегионален работен семинар „Центрове за подкрепа на иновациите", организирана от FLA в Леко, Италия, беше обмен на идеи и опит за създаване на центрове за подкрепа на иновациите и вдъхновение от успешни схеми за подкрепа на бизнеса.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search