Предложение на АРИР-Стара Загора доведе до промяна на процедура по ПРСР 2014-2020

INNOGROWInterreg Europe logo QUADRI

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) допринесе за подобряването на условията за кандидатстване по мярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Това стана като следствие от участието на представител на АРИР-Стара Загора в тематична среща на "Национална селска мрежа", която беше насочена към предоставяне на препоръки и възражения относно публикуваните условия за обществено обсъждане по мярка 16.1. От екипът на АРИР-Стара Загора участва като представител Венелин Добрев, експерт международни програми и проекти, който има тригодишен опит в анализиране на внедряването на иновациите в селските райони като част от експертите работещи по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe.  

Конкретното предложение, което АРИР-Стара Загора направи и беше одобрено от управляващия орган на програмата за развитие на селските райони е свързано с ограничаващо условие за изпълнението на дейностите в рамка на мярка 16.1. Агенцията предложи да бъде уредено използването на закупените активи и оборудване в рамките на мярка 16.1 в рамките на повече от една локация, защото самото кандидатстване по мярката се осъществява от обединения на земеделски производители, научни институти и/или бизнес и неправителствени организации. Предложението уреди хипотезата закупените активи да бъдат разположени в различни локации, което би улеснило всички потенциални бенефициенти. 

Предложението беше одобрено единодушно от участниците в срещата на "Национална селска мрежа" и след това бе утвърдено от УО на ПРСР 2014-2020. Екипът на АРИР-Стара Загора формулира тази своя позиция още преди събитието на база на опита си по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, който стимулира подобряването на условията за внедряване на иновации от МСП в селските райони в България и ЕС. 

АРИР-Стара Загора с одобрен план за действие за насърчаване на иновациите в МСП в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe


INNOGROW EU FLAGСлед три години усилена работа като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, екипът на АРИР-Стара Загора представи и получи одобрение за „План за действие с мерки за стимулиране на вредряването на иновации в МСП". Планът за действие* беше валидиран от Министерството на икономиката и от Joint Secretariat (управляващият орган) на програма INTERREG Europe. Заложените в плана мерки са идентифицирани през последните 3 години от страна на екипа на АРИР-Стара Загора като добри практики, които могат да подобрят средата за развиване на иновативен бизнес у нас, като специален акцент на документ са селските райони в България.

Участие на АРИР-Стара Загора в церемония по награждаване на иновативни ферми от България в рамките на кампанията "Бъдещи лидери в селското стопанство"

INNOGROW EU FLAG 1

Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи развитието на дейностите и резултатите от проект INNOGROW, съфинансиран от програмата INTERREG Europe по време на церемонията по награждаването на иновативни ферми като част от кампанията "Бъдещи лидери на земеделието", която популяризира Общата селскостопанска политика на ЕС. Събитието се проведе в Сохо, София на 16.05 (петък).

Венелин Добрев представи проект INNOGROW, проблемите, които проектът цели да реши, текущото развитие на дейностите по проекта и споделиха някои добри практики, които биха подобрили конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в селските райони. Той подчерта значението за земеделските производители за сътрудничество и затваряне на производствения цикъл. По думите му над 80% от иновациите идват от сътрудничество. Той даде като пример добри практики от Гърция и Италия, където хората са разбрали, че трябва да работят заедно, ако искат да оцелеят и да се развият.

Екипът на АРИР-Стара Загора представи проект INNOGROW на среща по проект за лидери в селското стопанство по програма „Еразъм +”

 INNOGROW EU FLAGВенелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи развитието на дейностите и резултатите от проект INNOGROW, съфинансиран от програмата INTERREG Europe по време на среща по проект "Entreprerurial Leaders in Action", която се проведе в Стара Загора на 20.06.

Венелин Добрев представи проект INNOGROW, проблемите, които проектът цели да реши, текущото развитие на дейностите по проекта и споделиха някои добри практики, които биха подобрили конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в селските райони. Той подчерта значението за земеделските производители за сътрудничество и затваряне на производствения цикъл. По думите му над 80% от иновациите идват от сътрудничество. Той даде като пример добри практики от Гърция и Италия, където хората са разбрали, че трябва да работят заедно, ако искат да оцелеят и да се развият.

Участие на АРИР-Стара Загора с участие в международно събитие като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe

INNOGROW EU FLAG 1Венелин Добрев от екипа на Aгенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара загора взе участие в груповата дискусия на събитието „Индустриалната стратегия на Обединеното кралство”, което беше организирано от Rural Enterprise UK в сградата на Urban Science, Университета в Нюкасъл на 27 март (сряда). Събитието започна с церемонията по откриването и представянето на различните аспекти на Индустриалната стратегия на Великобритания. След първите две сесии лекторите и участниците имаха възможност да обменят контакти в нетуоркинг панел.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search