Инвестиционни новини

New online training series, organised by the EU-Japan Centre, covering "Export to Japan: procedures and rules" (October)

The following webinars organised by the EU-Japan Centre which will take place in October:

EXPORT TO JAPAN 3: REQUIREMENTS FOR LABELLING ON EU FOOD PRODUCTS AND HOUSEHOLD GOODS
Date: 7 October 2020 - from 10:30 to 11:00 AM CET
Registration deadline: Tuesday, October 6 2020
The webinar is targeted to EU companies, particularly SMEs seeking to know labelling requirements for their agriculture and food products or household goods. For more information and to register:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-3-requirements-for-labelling-on-eu-food-products-and-household-goods

New online training series, organised by the EU-Japan Centre, covering "Export to Japan: procedures and rules"

New online training series, organised by the EU-Japan Centre, covering "Export to Japan: procedures and rules" and which will take place from September onwards.

This is a series of online training (16) which presents the latest market information available in 2020 and explains in practical terms the most important things that EU companies should know when exporting to Japan so that the benefits of free trade can become more widely available to EU exporters for the second year of the EU-Japan EPA.

ОБЯВАЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА 25.09.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1

 

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 25.09.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.523.4004,

УПИ CCXLII4004, кв. 13 - „Индустриален“

1 853

80 000

40 000

8 000

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.523.4005,

УПИ CCXLIII4005, кв. 13 - „Индустриален“

3 272

120 000

60 000

12 000

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.9.1018,

УПИ IV852, кв. 5160 - „К. Ганчев“

532

18 000

9 000

1 800

4

гр. Стара Загора, гараж № 13 и склад към него с ид. 68850.505.277.9.38, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. -1

ЗП гараж - 17.78

ЗП склад - 2.12

18 000

9 000

1 800

5

гр. Стара Загора, гараж № 14 с ид. 68850.505.277.9.39, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. -1

17.57

16 000

8 000

1 600

6

гр. Стара Загора, гараж № 16 с ид. 68850.505.277.9.41, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. -1

18.18

16 000

 8 000

1 600

7

гр. Стара Загора, гараж № 34 с ид. 68850.505.277.9.33, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. -1

17.97

16 000

8 000

1 600

8

гр. Стара Загора, гараж № 38 с ид. 68850.505.277.9.37, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. -1

18.41

17 000

8 500

1 700

9

гр. Стара Загора, гараж № 50 с ид. 68850.505.277.13.50, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. 1

22.53

20 000

10 000

2 000

10

гр. Стара Загора, гараж № 51 с ид. 68850.505.277.13.51, УПИ I277, кв. 1011 „П. Р. Славейков“, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Б, ет. 1

22.03

20 000

10 000

2 000

11

гр. Стара Загора, самостоятелен обект в сграда с ид. 68850.513.374.3.56, УПИ VII374, кв. 217 – „Градински“, клуб, находящ се на ул. „Тодор Пъндев“ № 1, вх. Б, ет. 0

151.86

220 000

110 000

22 000

12

с. Люляк, УПИ IIобщ, кв. 24

280

1 000

500 

100

13

с. Остра могила, УПИ VII, кв. 9, дворно място, ведно със сграда с пл. № 249

земя – 860

ЗП сграда – 120

10 000

в т.ч. земя       4 200

5 000

1 000

14

с. Остра могила, УПИ VIII, кв. 9

1 203

7 000

3 500

700

15

с. Ракитница, УПИ XII4, кв. 34

951

7 200

3 600

720

16

с. Сладък кладенец, УПИ V180, у-ще, автомивка и приемателен пункт, кв. 33 и изградените в него 7 бр. сгради /бивш Дом за деца с умствена изостаналост/

земя - 7 179

РЗП на сгради  2132

140 000

в т.ч. земя       28 000

70 000

14 000

17

с. Хан Аспарухово, сграда с пл. № 265/бивш битов комбинат/, УПИ IIIкулт.дом,б.комб.кв. 12

ЗП 176

РЗП 352

34 000

17 000

3 400

18

с. Хан Аспарухово, УПИ I, кв. 43а

440

2 500

1 250

250

19

с. Хрищени, сграда на 1 ет. с пл. № 405, УПИ I77,405,406,407, кв. 3

ЗП сграда -41.40

5 000

2 500

500

20

с. Хрищени, УПИ XIIодо, кв. 22, заедно със сграда на 2 ет. – бивш младежки дом

земя – 2 219

РЗП сграда 640.02

85 000

в т.ч.земя 32 000

42 500

8 500

21

с. Хрищени, УПИ IX175, кв. 57

1 286

16 000

8 000

1 600

22

с. Хрищени, УПИ I273, кв. 84

2 922

25 000

12 500

2 500

23

с. Яворово, УПИ VII266, кв. 45

1 050

6 000

3 000

600

24

с. Яворово, УПИ VIII266, кв. 45

1 180

6 500

3 250

650

25

с. Яворово, УПИ IXобщ, кв. 45

861

5 000

2 500

500

26

с. Яворово, УПИ VIII, кв. 52

1 480

8 000

4 000

800

27

с. Яворово, УПИ IX, кв. 52

1 400

8 000

4 000

800

28

с. Арнаутито, ид. 00655.21.5 (021005),

нива, кат. 4, м. „Чорбаджийска гора“

600

700

350

70

29

с. Арнаутито, ид. 00655.70.17 (070017),

нива, кат. 4, м. „Карафизиев кладенец“

500

600

300

60

30

с. Арнаутито, ид. 00655.71.16 (071016),

нива, кат. 6, м. „Тръмбеш“

618

600

300

60

31

с. Воденичарово, ид.11675.19.14 (019014),

нива, кат. 4, м. „Дринговица“

2014

2 000

1 000

200

32

с. Воденичарово, ид.11675.27.3 (027003),

нива, кат. 3, м. „Рида“

3000

3 000

1 500

300

33

с. Дълбоки, ид.24482.77.6 (077006),

нива, кат. 5, м. „Чардака“

2659

2 700

1 350

270

34

с. Дълбоки, ид.24482.102.6 (102006),

нива, кат. 4, м. „Мангърча“

1898

1 900

950

190

35

с. Дълбоки, ид.24482.112.4 (112004),

лозе (без тр. нас.), кат. 4, м. „Кузовец“

4626

4 600

2 300

460

36

с. Калитиново, ид. 35420.15.26 (015001), нива, кат. 3, м. „Герена“

6 488

6 500

3 250

650

37

с. Калояновец, ид. 35515.56.3 (056003), оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

2400

2 500

1 250

250

38

с. Калояновец, ид. 35515.56.8 (056008), оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

3474

3 700

1 850

370

39

с. Калояновец, ид. 35515.61.3 (061003),

оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

2078

2 200

1 100

220

40

с. Калояновец, ид. 35515.115.54 (115054),

нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1490

1 600

800

160

41

с. Калояновец, ид. 35515.115.55 (115055),

 нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1344

1 500

750

150

42

с.Остра могила, ид. 54314.21.11 (021011)

нива, кат. 9, м. „Радилова шума“

6146

6 200

3 100

620

43

с.Остра могила, ид. 54314.79.32 (079032)

нива, кат. 9, м. „Божкова ливада“

1925

2 000

1 000

200

44

с.Остра могила, ид. 54314.89.3 (089003)

нива, кат. 10, м. „Орлово гнездо“

3793

3 800

1 900

380

45

с. Памукчии, ид. 55289.1.2 (001002),

оризище, кат. 5, м. „Оризището“

1246

1 500

750

150

46

с. Памукчии, ид. 55289.2.2 (002002),

оризище, кат. 5, м. „Берекетски път“

409

700

350

70

47

с. Памукчии, ид. 55289.26.1 (026001),

оризище, кат. 5, м. „Мижовица“

4921

7 000

3 500

700

48

с. Памукчии, ид. 55289.26.2 (026002),

оризище, кат. 5, м. „Мижовица“

3132

5 000

2 500

500

49

с. Памукчии, ид. 55289.73.6 (073006),

нива,, кат. 4, м. „Горчивия извор“

719

1 000

500

100

50

с. Памукчии, ид. 55289.94.7 (094007),

нива,, кат. 4, м. „Среден извор“

773

1 000

500

100

51

с. Самуилово, ид. 65317.29.3 (029003),

нива, кат. 5, м. „Горище“

3431

3 500

1 750

350

52

с. Самуилово, ид. 65317.32.39 (032039),

нива, кат. 5, м.„Новините“

5649

6 000

3 000

600

53

с.Сладък кладенец, ид. 67154.143.1 (143001) нива, кат. 10, м. „Зад Вълев рът“

3310

3 300

1650

330

54

с.Сладък кладенец, ид.67154.153.15(153015) нива, кат. 5, м. „Тополките“

1544

1 600

800

160

55

с.Сладък кладенец, ид. 67154.190.1 (190001) нива, кат. 4, м. „Вилата“

954

1 000

500

100

56

с. Християново, ид. 77431.13.17 (013017),

нива, кат. 3, м.„Сляпото“

3049

3 500

1 750

350

57

с. Християново, ид. 77431.14.35 (014035),

нива, кат. 3, м.„Сляпото“

5000

6 000

3 000

600

58

с. Християново, ид. 77431.28.50 (028050),

оризище, кат. 5, м.„Герена“

2999

3 500

1 750

350

59

с. Християново, ид. 77431.45.10 (045010),

нива, кат. 5, м.„Герена“

890

1 000

500

100

60

с. Християново, ид. 77431.47.25 (047025),

нива, кат. 5, м.„Найденото“

1799

2 000

1 000

200

Специфични условия:

За обект № 2 – през имота преминава въздушен електропровод CpH 20 Kv и въздушен електропровод BH 110 kV.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 23.09.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 23.09.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 23.07.2020

 

logoSZОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

НА 23.07.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ, 22.07.2020 от 10 ч.

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

 

На 22.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване, за

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 03.06.2020

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 03.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 10.06.2020

 

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 10.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обявление продажба

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЯВА НА 02.04.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search