Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг на 06.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

        На основание Заповед 10-00-2262/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

  1

гр. Ст.Загора, ПИ68850.514.81

УПИ III-общ. в кв.152 „В.Левски”

200

100 000

10 000             

     5 000          

  2

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.514.82  

УПИ IV-общ. в кв.152 „В. Левски”

490

352 800

50 000

 20 000

  3

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.503.1009

УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане”

   1 488

600 000

60 000

30 000

4

гр.Стара Загора, ПИ 68850.518.539

УПИ Iодо, кв.412а

        7 993          

1 600 000

300 000

80 000

5

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.738

УПИ VIII 305 в кв. 650 „Железник”

409

55 000

6 000

3 000

6

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.737

УПИ IX 305. в кв.650 „Железник”    

           406

55 000

 6 000

 3 000

  7

 гр.Стара Загора, ПИ 68850.522.5215, УПИ XII5215, кв.5, ”Индустриален”

363

25 500                                                                                                                               

 5 000

2 000

 8

гр.Стара Загора, ПИ 68850.522.5216, УПИ XIV5216, кв.5, ”Индустриален”

194

13 600

3 000

1 000

9

гр.Стара Загора, ПИ 68850.523.4004

УПИ CCXLII4004,  кв.13 „Индустрия”

1 853

150 000

      40 000

10 000

10

гр.Стара Загора, ПИ 68850.517.1606

УПИ I625 кв.4 ”Голиш”

           417          

12 100

4 000

1 000

11

гр.Стара Загора, ПИ 68850.521.335, УПИ VІІобщ., кв.6 „Зора”

440

20 000

     5 000

        1 000

12

гр.Стара Загора, ПИ 68850.521.1552

УПИ VIIIобщ. кв.26 ”Зора”

343

      12 000

        4 000

1 000

13

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.272

УПИ IXобщ, кв.29, кв. „Зора”

480/501

19 500

5 000

2 000

14

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.359

УПИ XIобщ, кв.29, кв. „Зора”

360

13 500

4 000

1 000

15

гр.Стара Загора, ПИ № 68850.521.360

УПИ XII общ, кв.29, кв. „Зора”

340

13 500

4 000

1 000

  16    

Землище гр.Стара Загора, м. „Гьоновец”, ПИ № 302.965

4 156

16 000

5 000

2 000

17

Землище гр.Стара Загора, м. „Сараджейката”, ПИ № 302.927

565

2 260

600

200

18

Землище гр.Стара Загора, м. „Сараджейката”, ПИ № 302.931

808

3 230

1 000

200

19

Землище гр.Стара Загора, ПИ 68850.115.940,  местност ”Кольо Ганчево”

3 821

140 000

30 000

7 000

20

Землище гр.Стара Загора, ПИ 303.260,  местност ”Клисаджик”

728

5 000

2 000

300

   21

с. Петрово,

УПИ Iодо, кв.21,

6 000

30 000

8 000

3 000

22

с.Маджерито,  

УПИ IIIобщ., кв.4

800

6 000

        2 000

           400

23

с.Маджерито,  

УПИ IVобщ., кв.4

920

7 000

        2 000

500

24

с.Ракитница,  

УПИ IVобщ., кв.34

728

7 000

2 000

500

25

с.Ракитница,  

УПИ XII4, кв.34

951

9 000

3 000

600

26

Землище с. Змейово, м.„Ханчето”,

ПИ № 085072    

1 960

19 000

5 000

2 000

27

Землище с. Змейово, ПИ 000093,  местност ”Шумата”

120 469

108 400

20 000

6 000

28

Землище с. Змейово, ПИ 000094,  местност ”Шумата”

5 419

4 800

1 000

300

29

Землище с. Змейово, ПИ 000109,  местност ”Здравите ливади”

58 991

53 000

10 000

        3 000

30

Землище с. Ново село, ПИ 010138,  местност ”До село”

903

6 500

2 000

400

31

Землище с. Сладък кладенец, ПИ 166015,  местност ”Трапищата”

6 486

4 500

1 000

300

 

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2013 г. ОТ 10.00ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 04.11.2013 год. вкл. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 04.11.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80