Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг на 11.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

       На основание Заповед 10-00-2263/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

1

Землище с. Калояновец   ПИ  000377

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище

90 000

260 000

      50 000

15 000

2

Землище с. Калояновец   ПИ № 000387

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище, заедно с находящите се в него съоръжения

81 893

    400 000

    100 000

20 000

3

Землище с. Колена, м. „Бакой чал”

ПИ № 044013

7 651

10 000

3 000

1 000

4

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024045

742

530

100

50

5

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024056

1 919

1 300

400

100

6

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024114

450

320

50

20

7

Землище с. Лясково, м. „Голям сулуджак”

ПИ № 005039

1 876

1 400

400

100

8

Землище с. Малка Верея, м. „Атюрен”

ПИ № 105003

2 000

24 000

6 000

2 000

9

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ  № 048021

3331

15 000

5 000      

   1000

10

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ № 048111

8784

40 000

10 000

2 000

11

Землище с. Могила, м. „Боздугановски път” ПИ № 023007

1 105

1 300

400

100

12

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000006    

        886

700

200

50

13

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000286    

189           

160

50

10

14

  Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 000132

773

600

200

50

15

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009036

1 000

800

200

50

16

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009092

1 500

1 500

500

100

17

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009093

1613

1 600

500

100

18

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000758

1040

1 100

300        

100

19

Землище с. Оряховица,  м.„Големите мараши”, ПИ № 000247

246

250

50

20

20

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000301

234

250

50  

20

21

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000305

587

550

100

50

22

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000333

         4454

6 000

2 000

500

23

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 001323

443

400

100

50

24

Землище с. Оряховца, м. „Зад курията”

ПИ № 000251

1397

1 200

300

100

25

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000260

1030

800

200

50 

26

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000396

482

350

100

30

27

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000268

699

500

100

50

28

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака ”

ПИ № 000374

1346

1 300

300        

100

29

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000376

228

250

50

20

30

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”ПИ № 000617

911

900

200

50

31

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000624

3110

3 200

1000

200

32

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000625

1957

2 000

500

100

33

Землище с. . Оряховца, м. „ Корийски път  ПИ № 000631

391

400

100        

50

34

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”  ПИ № 000633

983

900

200

50

35

 Землище с. Остра могила, м.„Боджука”,” ПИ № 114019 /повторен търг/

118

400

100

50

36

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”,”ПИ № 114045

810

2 500

1000

200

37

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”, ПИ № 114046

346

1 100

300

100

38

Землище с. Хрищени, м. „Хана”

ПИ № 072015

1 057

900

300

50

39

Землище с. Хрищени, м. „Шамлийски път” ПИ № 122007

407

330

50

20

40

Землище с. Хрищени, м. „Дрянова кория” ПИ № 132005

3 999

4 000

1 000

200

41

Землище с. Хрищени, м. „Джондрата”

ПИ № 145001

7 900

9 000

3 000

1 000

42

Землище с. Хрищени, м. „Бедечка”

ПИ № 152016

965

1 000

300

100

43

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180030

1 706

7 000

2 000

500

44

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180031

1 156

7 500

2 000

500

45

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180032

1 263

8 000

3 000

500

46

Землище с. Хрищени, м .„Бахчалъка”

ПИ № 212.220

428

800

200

50

За имот № 35 - ПИ № 114019 в м.„Боджука” землище с. Остра могила търгът е повторен.

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.11.2013 г. ОТ 10.00ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 11.11.2013 год. вкл.в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 11.11.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80