Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Новини

Kръгла маса "Университетите и бизнесът" - 10 октомври 2013, Стара Загора

Център за кариерно развитие и сектор Качество и акредитация при Тракийски университет - Стара Загора, съвместно с Търговско-промишлена палата - Стара Загора, организат кръгла маса Университетите и бизнесът, под патронажа на Министъра на образованието и науката на Република България.

Срещата ще се проведе в град Стара Загора на 10 октомври 2013 г., в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Стара Загора.

Заповядайте на полския щанд на Международния технически панаир в Пловдив

Отдел за промоция на търговията и инвестициите на Посолство на Република Полша в София има удоволствието да Ви покани на полския щанд на Международния технически панаир в Пловдив, който се провежда в периода 30.09-05.10.2013 г.

На панаира в палата №2 Отделът за промоция на търговията и инвестициите ще има промоционно-информационен щанд (№2A1), на който ще бъдат представени рекламни материали на над 30 полски фирми от различни сектори търсещи бизнес-партньори, дистрибутори и вносители в България. На заинтересованите бизнес-посетители на панаира ще предоставяме безплатно информация, контакти и рекламни материали na полските фирми.

Българо-японски курс по Глобален мениджмънт и лидерство

На 27.09.2013 г. (петък) от 14:45 до 17:00 часа в семинарната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще се състои презентация на българо-японския курс по Глобален мениджмънт и лидерство, организиран от Центъра за развитие на управленски умения към Института за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС и Джайка Алумни България. Курсът се провежда по специален национален проект, осъществяван от България и Япония по инициатива на Японската агенция за международно сътрудничество - JICA.

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора проведе международна конференция

SESP All Partners 1На 19.09.2013 г. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) се проведе заключителна международна конференция на проекта SESP (Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи), в който АРИР е водеща организация и участва съвместно с 6 европейски партньора от 5 държави, членуващи в Европейския съюз. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Европейската комисия в рамките на програма «Леонардо да Винчи». Екипът на АРИР – Стара Загора организира проявата в Конферентната зала на Регионална библиотека «Захарий Княжески» Стара Загора.

Трета партньорска среща по проект PrismA

Стара Загора, България
03 - 04/09/2013

От началото на 2013 г. АРИР е партньор по проект PrismA (Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска), с продължителност 18 месеца(01/01/2013 – 30/06/2014) и е съ-финансиран от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) на ЕК.

Музей на магарето и Туристически информационен център отвориха врати в Гурково

На 4 септември 2013 г. в Гурково отвори врати първия в Европа Музей на магарето като част от от Туристическия информационен център в града. Двата обекта се реализират по Програма за развитие на селските региони. Инвестицията е в размер на 203 хиляди лева. На откриването присъстваха кметът на Гурково Стоян Бонев и зам.-областният управител на Стара Загора Теодора Иванова. Директорът на АРИР Стара Загора  - Румяна Грозева връчи на кмета на Гурково Стоян Бонев разработена наркетингова стратегия за развитието на туризма в Общината.

Програма на Международна конференция SESP 19/09/2013 г.

Проект "Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи (SESP)
2011 – 1 – BG1 – LEO05 – 05037"
Международна конференция 19/09/2013 г.
Регионална библиотека "Захарий Княжески"
Стара Загора, България

ПРОГРАМА и ПРЕЗЕНТАЦИИ от конференцията

Конкурс за компютърна презентация и видеоклип „Разкажи за културното ни минало"

Библиотека „Родина" – Стара Загора и коалиционните й партньори по проект „Старозагорска е-памет" (ОБ „Искра" – Казанлък и библиотеките в селата Калояновец, Кирилово и Хрищени) обявяват конкурс за компютърна презентация и видеоклип на тема „Разкажи за културното ни минало".

Разкажете за:

  • историята на културно-историческите забележителности от старозагорския регион – църкви, училища, читалища, паметници и стари сгради, паркове и местности, колоритни улици и дворове; за личности и известни фамилии с принос в културния, обществения и икономическия живот на Стара Загора и областта.
  • характерните за старозагорския регион народни традиции и обичаи, опазени и съхранени в бита на местните общности – при сватба, смърт, годеж, прощъпалник...; за Сурва, Баба Марта, Великден, Гергьовден...

Обществено обсъждане за подобряване на градската среда чрез инвестиционни проекти

Община Стара Загора спечели проект по оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013. В рамките на проекта ще бъдат изготвени инвестиционни проекти за 36 обекта – улици, паркове, градини, обекти от образователната и културната инфраструктура. Те се финансират с 1,5 млн. лева.  

В тази връзка ще се проведе широко обществено обсъждане за избор на идеи за най-добро обемно пространствено решение за обектите. 

АРИР - Стара Загора кани всички, които имат идеи за развитието на градската среда, да направят своите конкретни предложения. Това е начинът те да бъдат включени в заданията и обектите да отговарят най-пълно на потребностите на хората. Със средствата от оперативна програма Регионално развитие, например, може да бъде възстановена уникалната растителност на парк Митрополит Методий Кусев, и съхранена за бъдещите поколения. Конкретни предложения очаква и теренът с бившия ресторант Аязмото.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22 август 2013 г.  (четвъртък) от 17 часа в Зала 1 на Община Стара Загора. Всеки, който има интерес да предложи своето виждане може да участва в него.

III Европейски конгрес на Mалките и средни предприятия на 16-18 септември 2013 г в Катовице

Каним Ви да посетите III Европейски Конгрес на Mалките и средни предприятия, който ще се проведе в периода 16-18 септември 2013 г в град Катовице, Полша.

Събитието се организира съвместно от Полската агенция за развитие на предприятията, Националната стопанска камара и Министерството на икономиката.

Пряко излъчване на участие на Вивиан Рединг в диалог с гражданите

На 30 юни (неделя) заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг ще участва в Диалог с гражданите в Еш-сюр-Елзет в Люксембург. Този диалог, както и всички събития от поредицата от срещи на Вивиан Рединг с европейските граждани, ще бъде излъчен пряко на специално-създадения уебсайт: 

Нов единен портал за "Достъп до финансиране по линия на ЕС"

С помощта на този сайт можете да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз.

Предприятията в Европа от днес ще имат по-лесен достъп до така необходимото им финансиране, след като Европейската комисия включи в единния портал за финансиране от ЕС информация за структурните фондове - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на общините в Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с  представители на общините „Обучение на бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”

Обсъждане на предварителен проект на Общински план за развитие на Община Стара Загора 2014-2020 г.

На 25 юни 2013 г. от 10,30 ч. в зала 2 на община Стара Загора ще се състои обсъждане на предварителен проект на Общински план за развитие на Община Стара Загора 2014-2020 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание Заповед 10-00-1224/17.06.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

 

ОБЯВЯВА:

       Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

Обсъждане на SWOT анализ на Общински план за развитие 2014-2020

Екипът, разработващ Общински план за развитие на Стара Загора 2014 – 2020 г., със съдействието на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и Областен информационен център, организира втора среща с ключови партньори и представители на местната общност за представяне и обсъждане на първи вариант на анализа и стратегическите приоритети на база направения SWOT анализ на Общински план за развитие 2014-2020.

Срещата ще се състои на 10.04.2014 г. от 10.00 часа в зала „Славейков“ в сградата на общинска администрация.

Каним Ви да вземете участие в обсъждането на предлагания първи вариант на стратегическия документ и очакваме вашите коментари и препоръки!

ТРИЦВЕТНАТА СИСТЕМА НА ЕКОПАК СПАСЯВА ТОНОВЕ ОПАКОВКИ ОТ ДЕПАТА

Интервю с Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор

"Печатите за хляб от древността до сега"

Лекция със снимки и демонстрация с общностно месене, водени от д-р Надежда Савова
Събота, 20 април 2013г, 10:30 - 12:30, Археологически Музей, Стара Загора

Bio cluster European mission to Japan

Cluster mission to Japan - Biotechnology Sector 7-11 October 2013, TOKYO & YOKOHAMA, JAPAN
Application deadline: Thursday, 30 May 2013
More information: http://www.eu-japan.eu/global/business-training/bio-cluster-mission.html

ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 2013

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Турция, Хърватия и Сърбия. Срокът за участие е 31 май 2013.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост - 20 май

На основание Заповед  № 10-00-900/30.04.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

Програма за 9 май на Европа Директно и Община Стара Загора

Европейски информационен център Стара Загора и Община Стара Загора традиционно ще отбележат Деня на Европа 9 май със серия от събития, които ще започнат от 17:00 в парк „5-и Октомври".

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание Заповед 10-00-949/15.05.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

      Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

Международна конференция 19/09/2013 г.

Проект "Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи (SESP)
2011 – 1 – BG1 – LEO05 – 05037"
Международна конференция 19/09/2013 г.
Регионална библиотека Захарий Княжески
Стара Загора, България

Европейски портал за енергийна ефективност в строителния сектор

Интерактивният интернет портал BUILD UP предоставя възможност на специалистите и лицата, които отговарят за създаването на политики в строителния сектор, да споделят знания и най-добри практики в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите. Целта е да се създават по-добри и по-удобни сгради с оптимални нива на енергийна ефективност и интегрирани източници на възобновяема енергия.

Отворен конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики”

На 21 декември 2012 г. в Брюксел беше отворен за подаване на предложения за проекти последният седми конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики" от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации" на Европейската общност (2007-2013 г.).

Предложения за проекти ще се приемат по 5 теми: Електронни обществени услуги, базирани на облак и интелигентни градове; Цифрово съдържание, отворени данни и креативност; ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване; Сигурни електронни услуги; Отворени цели за иновации и други действия.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz