Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Представители на АРИР-Стара Загора и експерти от ДИПКУ-Стара Загора се включиха в тренировъчен курс за предприемаческо образование в Португалия

Венелин Добрев и Константин Стоянов от Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора и Венета Узунова и Даниела Кожухарова от ДИПКУ-Стара Загора се включиха в тренировъчен курс за внедряване на предприемачеството в образователната система чрез тренинг на учители. Курсът се проведе в периода 4-8 март в Понта Делгада на Азорските острови, Португалия. Събитието беше част от проект „Entrepreneurship – a road to success", който е финансиран по програма „Еразъм +".

Тренингът беше воден от канадски експерт, разработил методолигия за предприемаческо образование, която се прилага в 45 страни. Бяха разгледани добри практики по отношение на тренинги за учители с цел по-добро преподаване на предприемачество в училище, методика за ангажирането на учениците с теми, свързани с предприемачеството, насърчаването на прилагане на методи на неформално образование в час с цел развиване на креативното мислене и много други подходи.

По време на тренинга бяха идентифицирани много добри практики в областта на предприемаческото образование, които ще бъдат споделени с учители, които имат желание да ги приложат.

Azores 2M 1

Nonagon

Nonagon2

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80