Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

На базата на научноизследователските дейности INNOGROW, кратката информация за политиката предоставя резюме на конкретни препоръки за политиката по отношение на растежа на МСП в селските райони. Тези препоръки са резултат от анализ на темите, идентифицирани в хода на сравнителен анализ между случаите, събрани от партньорите по проекта в съответните им региони. Основните установени проблеми се отнасят до финансови ограничения, регулаторни рамки и научни изследвания и иновации. Целта на този доклад е да предостави на публичните органи кратък набор от насоки за това как да се създадат благоприятни условия за иновации в тази насока.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80