Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

КАКВО ПОДТИКВА МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДА ВНЕДРЯВАТ ИНОВАЦИИ?

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад представя основните моменти от проучвателната дейност на INNOGROW по отношение на факторите, които позволяват и бариерите за приемане на иновации от МСП в селските райони. Представените основни въпроси са извлечени от проучването, проведено от партньорите по проекта в техните региони. Целта на този доклад е да даде представа за настоящото ниво на иновационния капацитет на МСП в селските райони, факторите за стимулиране и пречките, които засягат капацитета на МСП в селските райони да инвестират в нови технологии и да участват в сътрудничество, съществуващи и потенциални ползи от приемането на иновации и въздействието на иновациите върху бизнес операциите.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80