Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

 INNOGROW EU FLAG

Това съобщение представя поуките, извлечени от поредица от научни изследвания и дейности за обмен на експерти в INNOGROW, насочени към иновативния растеж на МСП в селските райони. По-конкретно в нея се разглеждат две специфични теми, свързани със създаването на благоприятни условия за МСП да възприемат иновативни технологии и практики във всички етапи на проектиране, производство и доставка на продукти. Първата тема, която се разглежда, е свързана с подкрепата, от която МСП се нуждаят с използването на патенти. Втората обсъждана тема е свързана с подкрепата, необходима на МСП при определяне на осъществимостта на внедряването на иновации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80