Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на заетостта в общините от Област Стара Загора

PHARE BG 9915-01-051 - Насърчаване на предприемачеството и повишаване на заетостта в общините от Област Стара Загора, засегнати от преструктурирането на минната промишленост (октомври 2001- октомври 2002).

Проектът се финансира от Министерството на труда и социалната политика по Програма ФАР.

Откриване на Центъра за насърчаване на предприемачеството в ГълъбовоЦелта на проекта беше да се изгради местен капацитет за насърчаване на малките и средни фирми и решаване проблемите на безработицата чрез създаване на Центрове за развитие на предприемачеството и чрез преквалификация на безработни.

Директни бенефициенти по проекта бяха 132 безработни, които придобиха нови професионални и предприемачески умения, както и стартиращи и съществуващи МСП в общините.

Партньори на АРИР – Стара Загора по този проекта бяха:

 • Община Раднево
 • Община Чирпан;
 • Община Гълъбово;
 • Българо-германски образователен център – Стара Загора;
 • Средно професионално училище по сградостроителство и дървообработване «Н. Ранчев» - Стара Загора
 • Регионалните съвети на КНСБ в Стара Загора и Раднево

В резултат на проекта:

 1. Три центъра за насърчаване на предприемачеството бяха изградени в трите общини: Раднево, Гълъбово и Чирпан, и сега са част от мрежата на АРИР в региона
 2. 108 безработни от Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови и Стара Загора получиха преквалифиция чрез 9 курса за професионална преквалификация;
 3. 24 безработни преминаха курс “Започни свой собствен бизнес” и бяха мотивирани да започнат собствен бизнес
 4. 87 малки и средни фирми получиха услуги от новооткритите центрове
 5. 90 фирми (по 30 от всяка община) преминаха 9 семинара по маркетинг, новото трудово законодателство, обслужване на клиенти


 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80