Национални информационни дни по проект PLASTECO

В края на фаза II екипът на АРИР - Стара Загора организира троен информационен ден за проведените дейности в рамките на проект PLASTECO:

  • с местните и регионалните власти
  • с гимназисти
  • със студенти

viber image 2022 07 22 11 47 31 083

Трите различни аудитории се включиха във интригуващ диалог по темата за замърсяването с пластмаса и методите за минимизирането му. Бяха обсъдени алтернативите на пластмасата за еднократна употреба, които предизвикаха интерес сред заинтересованите страни.

Участниците споделиха надеждата си, че проектът ще намери своето продължение и през следващите години заради осъзнатата важност на темата за замърсяването с пластмаса.