План за действие по проект PLASTECO

PLASTECO Actionplan SZREDA approved 00001

С радост споделяме, че Планът за действие, разработен в рамките на проект PLASTECO, беше успешно валидиран от Изпълнителна агенция "Околна среда". Планът е достъпен за сваляне ТУК

Планът за действие предвижда изпълнението на следните ключови дейности:

  • Подкрепящи схеми за общините за намаляване на количеството пластмасови битови отпадъци, които постъпват в околната среда
  • Изграждане на събирателен център „Отпадъци към ресурс“

Валидирането на Плана за действие беляза края на фаза I по проект PLASTECO. От началото на август 2022 г. проектът премина към фаза II, в която предстои мониторинг на предложените дейности.