Трета онлайн кампания по RES-SKILL

20221025 RES SKILL 3rd Digital Presentation BG 00001

Третата онлайн информационна кампания по проект RES-SKILL  е достъпна ТУК