Четвърта онлайн кампания по RES-SKILL

2022.12.23_RES-SKILL_4th_Digital_Presentation_BG_00001.jpg

Четвъртата онлайн информационна кампания по проект RES-SKILL  е достъпна ТУК